Kruispunt Domela Nieuwenhuisweg-De Gearen opnieuw ingericht

Nij Beets

Op de doorgaande weg van Nij Beets richting Aldeboarn gaat de gemeente het kruispunt Domela Nieuwenhuisweg/De Gearen herinrichten.

Samen met Plaatselijk Belang en de omwonenden is hiervoor een verbeterplan gemaakt. Met het opnieuw inrichten van de weg rondom het kruispunt wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren voor alle weggebruikers en de omwonenden. Een van de verkeersmaatregelen is het verlagen van de maximum snelheid van 80 km/u naar 60 km/u.

Het kruispunt wordt zo aangepast dat er voor de fietser een veiliger situatie ontstaat bij het oversteken van/naar De Gearen. Daarnaast wordt het fietspad verhoogd om het voor de fietser gemakkelijker te maken om over te steken.

Actieplan

Ook de Provincie Fryslân heeft de ambitie uitgesproken het fietsen en wandelen te stimuleren en veiliger te maken. Om dit te realiseren is een 'actieplan Fiets- en Wandelpaden' opgesteld om samen met de Friese gemeenten hierin te investeren. In het kader van dit actieplan wordt er zowel door de Provincie als door de gemeente 45.000 euro geïnvesteerd in maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De werkzaamheden worden na de zomervakantie gestart. De aannemer zal, voor met het werk wordt begonnen, een informatiebijeenkomst houden over de exacte plannen.

Wethouder Anko Postma: ,,Door het kruispunt opnieuw in te richten hopen wij de verkeersveiligheid voor fietster te verbeteren. Inwoners kunnen wanneer zij verkeersonveilige situaties constateren zich altijd bij ons of bij Plaatselijk Belang melden. Wanneer er verkeersonveilige situaties worden aangegeven gaan we samen kijken hoe we dit zo snel mogelijk kunnen verbeteren. Door bijvoorbeeld borden of verkeersremmende obstakels te plaatsen. Hierdoor blijven wij continu werken
aan de verkeersveiligheid in Opsterland.”


Auteur

fokke.wester