Wijnjewoude krijgt hulp bij energiedoelen voor 2025

Wijnjewoude - In 2025 moet Wijnjewoude net zoveel energie opleveren als er gebruikt wordt. Dat hoeft het dorp niet alleen te doen, er komt hulp.

‘Het kan, als we het samen doen’, is het motto van Wijnjewoude. Daarmee bedoelt het dorp zowel de dorpsbewoners als alle andere partijen die een rol spelen in de energietransitie. en die hulp komt er. Vanochtend ondertekenden verschillende partijen een overeenkomst om samen te werken om Wijnjewoude Energieneutraal te krijgen in 2025. Voorzitter Pieter de Kroon van Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) was de laatste die zijn handtekening zette onder de overeenkomst. Daarvoor was het document al ondertekend door gedeputeerde Michiel Schrier namens de provincie, wethouder Anko Postma namens de gemeente Opsterland, voorzitter M. Kellner - van Tjonger (programmamanager wegbereiding Energietransitie bij de N.V. Nederlandse Gasunie) en een vertegenwoordiger van LTO Noord.

Pilotdorp

Wijnjewoude heeft, als pilotdorp van de provincie Fryslân, de ambitie om in 2025 volledig in haar eigen energiebehoefte (groene stroom en gas) te voorzien. Deze ambitie is uitgewerkt in het Energieplan dat in 2018 in samenwerking met Liander tot stand is gekomen. Wijnjewoude zal daarmee het eerste Friese dorp zijn dat energieneutraal functioneert. De ambitie van WEN sluit goed aan op de duurzame ambitie van gemeente Opsterland om in 2035 energieneutraal te zijn.

De gemeente, de provincie en de Nederlandse gasunie gaan WEN ook financieel ondersteunen. Dit vergroot de kans dat Wijnjewoude haar ambities in 2025 gaat waarmaken aanzienlijk. De energiecoöperatie is sinds januari van dit jaar in het bezit van de voormalige rioolwaterzuivering aan de Tolleane bij de buurtschap Klein Groningen. Hier komt het Energiepark WEN, waar in de toekomst diverse vormen van opwek en opslag van groene energie samenkomen.

Voor meer informatie over het project: www.wen.frl

Foto’s Grietje van der Reijnst-Brak/Het Staat Erop! Fotografie