Team Pcbo Het Mozaïek vreest verdwijnen van de leerkracht

Drachten - Het team van PCBO Het Mozaïek doet vrijdag mee aan de landelijke lerarenstaking.

Er is op dit moment een landelijk lerarentekort van 4.000 leraren. Als er gene oplossing voor het probleem wordt gevonden, dan loopt dit tekort in 2026 op tot 10.000 leraren. ,,Wat is de toekomst van ons onderwijs? Wie staat er in 2026 voor de klas?'' zegt Neeltje Terpstra, groepsleerkracht en Bovenbouwcoördinator van Het Mozaïek. 

Brandweerman

Om een indruk te geven hoe de school er dan uit kan zien, heeft het huidige team al vast een voorschot genomen op de toekomstie situatie. Het verwachte schoolteam in 2026 telt volgens de leerkrachten een brandweerman, timmerman, slager, schoonmaakster, timmerman, verpleegkundige, oma, politieagent en zelfs een non. ,,Leraren zijn er niet meer.... Maar dat kan toch niet? Daarom komen wij vrijdag 15 maart in actie. Daarom staken wij! Want als er niets gebeurt dan zijn er straks geen leraren meer om onze kinderen les te geven....''

bericht is verwoord. U wordt er op gewezen dat openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, zonder toestemming van PCBO Smallingerland e.o., niet is toegestaan. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en het originele bericht te vernietigen.