Marktplein gaat van mei tot december op de schop

Drachten - Nu het college akkoord is gegaan met het definitieve ontwerp van de herinrichting van de Markt, kan gestart worden met de aanbesteding. Het plan is om eind mei met de werkzaamheden te starten.

Afhankelijk van weersomstandigheden is de herinrichting begin december klaar. De Markt is en blijft een parkeerterrein. Na de herinrichting is er plek voor 124 auto's, dat zijn er nu 152. Doordat het plein anders wordt ingedeeld, komt er meer ruimte voor groen op de parkeerplaats. Het is bovendien de bedoeling dat de Markt een schakel wordt tussen het centrum en het nabij gelegen Thalenpark.

Riolering vervangen

De twee kiosken blijven staan. Gelijktijdig met de herinrichting van de omgeving wordt ook deels de riolering vervangen. Het gaat hierbij om het gedeelte aan de noordzijde van de Markt en de verbinding over het parkeerterrein naar het Moleneind. Ook komt er nieuwe openbare verlichting. In totaal investeert de gemeente ruim 1,8 miljoen euro in de herinrichting van de Markt.

In 2017 en 2018 organiseerde de gemeente inloopbijeenkomsten waarbij omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden de plannen konden inzien, vragen konden stellen en opmerkingen konden geven. Opmerkingen kwamen over de parkeerplekken, de bereikbaarheid van de snackbar en de plek van de parkeerautomaat. Naar aanleiding van deze opmerkingen is er een definitief ontwerp gemaakt.

Planning

De aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart. Eind maart sluit de inschrijving en eind april wordt duidelijk aan wie de opdracht is gegund. Daarna wordt ook meer bekend over de planning. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden eind mei starten.

Om de verkeers- en geluidshinder tot een minimum te beperken wordt tijdens de werkzaamheden met bebording de adviesroute aangegeven. Het parkeerterrein blijft bereikbaar en zijn er rond de 70 parkeerplaatsen beschikbaar. Direct aanwonenden en ondernemers zijn geïnformeerd via een brief.

Het definitieve ontwerp is te vinden op de website www.smallingerland.nl onder 'werk aan de weg'.