Doarpsbelang Nijega niet tegen nieuwe gasboring Vermilion

Nijega - Doarpsbelang Nijegea vindt het niet nodig dat er een nieuwe front moet komen tegen de gasboringen van Vermilion.

Dat stelt voorzitter Tjerk Kaastra van Doarpsbelang Nijegea naar aanleiding van het bericht eerder op deze site. ,,Wij zijn wel op de avond geweest in Dorpshuis It Bynt in Boornbergum, maar wij kunnen ons niet vinden in de eenzijdige informatie van de heer Gerrit Wigger en de onrust die hij hiermee opwekt.’’

Zoeken

Doarpsbelang Nijegea ziet wel de noodzaak om te zoeken naar nieuwe, andere, energiebronnen, maar dit houdt volgens Kaastra niet in dat de samenleving de komende 20-30 jaar geen gas meer nodig zal hebben voor haar energiebehoefte.

,,Al vele jaren wordt onder Nijegea gas gewonnen. Wij hebben hier nog geen problemen van ondervonden en verwachten ook niet dat deze zullen ontstaan. De velden in onze omgeving zijn meer dan 10.000 keer kleiner dan het veld in Groningen, waar altijd naar wordt gewezen, oftewel 0,001 procent.’’