FNV Senioren actief in Smallingerland

Drachten - FNV Senioren is nu ook actief in Achtkarspelen/Smallingerland. De senioren binnen de FNV zijn overal in Friesland actief. Als één van de grootste seniorenbond in Nederland wil FNV senioren voorlichting geven over belangrijke zaken als inkomen, zorg, wonen en mensen laten meedoen in de maatschappij.

Donderdag 14 maart wordt in De Dikke Draai te Surhuisterveen (van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur) een bijeenkomst gehouden over pensioenen. De AOW-leeftijd gaat onmenselijk snel omhoog. Veel sneller dan in de ons omringende landen. Het aanvullende pensioen wordt verlaagd door absurde regels. De regering wil weer verslechteringen doorvoeren die de werknemers 60 tot 100 miljard euro kosten. Aan de orde zijn de bedreigingen en wat daar aan gedaan kan worden volgens de gezamenlijke vakbonden. Met elkaar voor een menswaardige samenleving! Spreker Anne van Dijk zal een beeld schetsen van het nu en wat er gedaan moet worden om geen verslechteringen te krijgen.

Daarnaast zal deze middag het bestuur van de afdeling FNV senioren in Achtkarspelen/Smallingerland een uitleg geven over het vakbondswerk in beide gemeenten. Deze middag is er ook de gelegenheid om vragen te stellen, we willen graag met iedere belangstellende kennismaken.

De entree is gratis, ook niet leden zijn welkom.