Pieter van der Zwan (CU) verlaat gemeenteraad

Drachten - Raadslid en fractievoorzitter Pieter van der Zwan van de ChristenUnie stopt als raadslid in de gemeente Smallingerland.

Het raadslidmaatschap kan hij niet combineren met zijn nieuwe rol als programmaleider voor de Friese jeugdzorg.

Van der Zwan was negen jaar actief in de Smallingerlandse politiek. Hij begon in 2010 als raadslid voor de ChristenUnie en werd in 2014 fractievoorzitter. In 2017 volgde hij Marja Krans op als wethouder, samen met Jouke de Jong. Na de verkiezingen van 2018 keerde hij terug als fractievoorzitter in de raad.

In de vergadering van 9 april neemt hij afscheid van de raad.