Inwoners Drachtstercompagnie maken dorp groener

Drachtstercompagnie - Inwoners van Drachtstercompagnie halen zaterdag 9 maartde scheppen uit de schuur. Die dag gaan zij aan de slag met een nieuwe boomgaard bij de pastorie en maken zij een plantenborder bij het plaatselijke café in orde.

Zaterdagochtend staat heel wat te gebeuren. Na een officiële gelegenheid met de wethouder, gaat een aantal vrijwilligers fruitbomen planten bij de pastorie. Basisschoolkinderen helpen mee met het planten van lavendel in een nieuwe plantenborder. Langs de achterzijde van deze border worden inheemse rozen aangeplant. ’s Middags kunnen bewoners zelf aan de slag in de tuin met plantgoed dat vanuit het project Doarpen yn ’t Grien van Landschapsbeheer Friesland geleverd wordt.

Doarpen yn’t Grien

Naast deze plantdag worden nog meer werkzaamheden uitgevoerd om het dorp groener te maken. Onder meer de Smidswei, het parkje bij het kunstwerk en de speeltuin worden nog aangepakt. De plantdag en de andere werkzaamheden in Drachtstercompagnie zijn onderdeel van het project Doarpen Yn’t Grien van Landschapsbeheer Friesland.

Het doel van het project is de groenstructuur van het dorp versterken. Een groencommissie bestaande uit zeven inwoners van Drachtstercompagnie heeft zich in het afgelopen jaar met veel energie beziggehouden met het maken van plannen en met het organiseren van de uitvoering van deze plannen.