Nieuw Trefpunt op het AZC voor ontmoeting

Drachten - Op het asielzoekerscentrum aan het Noorderend wordt woensdag 6 maart Het Trefpunt geopend.

Het Trefpunt is opgezet door Nicky Korte van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Jonathan Pit en Marjan in ’t Veld van de Maatschappelijke Organisatie Smallingerland (MOS). De bedoeling van het Trefpunt is om de bewoners van het azc en de inwoners van Drachten de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten in een ongedwongen sfeer op het asielzoekerscentrum.

Netwerk

Mannen, vrouwen en kinderen kunnen samen koffie of thee drinken, spelletjes doen, samen wandelen of gewoon een praatje maken. Op deze manier kunnen mensen hun sociaal netwerk vergroten, ideeën opdoen en samen activiteiten ondernemen.

Het Trefpunt wordt volgende week woensdag 6 maart feestelijk geopend door onder andere wethouder Piet de Ruiter. Het Trefpunt zal daarna wekelijks geopend zijn op de woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur voor iedereen uit de gemeente Smallingerland. De toegang is gratis.