Thalenpark boek over De Boer, Bal, Boys en Beatles

Drachten - Tien jaar geleden begon Drachtster Jerrie de Boer aan een roman. Daar is hij net weer helemaal opnieuw mee begonnen, maar ondertussen ligt er wel een verhalenbundel van hem in de winkel: Thalenpark.

Thalenpark is een verzameling soms heel korte stukken, columns vaak, die eerder waren te lezen op Facebook, de webshop van de Beatles of in het clubblad van Drachtster Boys. Het boek is onderverdeeld in de afdelingen Muziek, Voetbal, Persoonlijk, Op pad en als bonus Voorbeschouwingen. Dat laatste zijn vooruitblikken op wedstrijden van het eerste van Drachtster Boys. De kortst mogelijke samenvatting van het boek luidt dan ook: De Boer, Bal, Boys en Beatles.

Drachtster Boys

Het leven van Jerrie de Boer is verweven met Drachtster Boys. Zijn vader was er speler van het eerste en elftalleider, zijn broer was er trainer en zelf schopte hij het tot een paar optredens in het eerste. ,,Mar dat wie krekt yn de opgeande tiid, sy waarden better en ik wie net goed genôch. Mar ik ha der wol altyd spile. En noch steeds, al mei it eins gjin namme mear ha, wy traine allinnich noch.''

De Boer was huiscolumnist van Drachtster Boys en vanavond is de officiële boekpresentatie dan ook in het clubgebouw. Graafschaptrainer Henk de Jong is een van de gasten en het voorwoord in het boek is van de hand van voetbaltrainer Pieter Huistra, ooit bij de Boys een van de voetbalmaten van Jerrie de Boer. Een eerste boek wordt niet meer uitgereikt, want ondertussen is al bijna een derde van de oplage van 500 exemplaren verkocht.

Idolen

Naast voetbal is muziek de andere passie van Jerrie de Boer, die zondag 52 wordt. In het boek staan korte beschrijvingen van tal van liedjes, maar de hoofdmoot van de muziekafdeling gaat over de Beatles als groep, of over de vier muzikanten die de band vormden. En die liefde gaat ver: de Drachtster vloog zelfs naar New York om concerten van zijn idolen bij te wonen en reisde diverse keren naar Engeland om in hun buurt te komen.

,,Bob Bylan snap ik, mar ik begryp him net, skriuw ik yn ien fan de stikjes. De Beatles begryp ik, oant yn it djipste, tink ik. Dat is begûn op myn trettjinde. Ik ha se sels ûntdekt, min of mear. Dat wie yn 1980. Doe bestie de band al alve jier net mear en Lennon wie der noch krekt wol. Doe haw ik in kassettebantsje kocht, hjir by de Vendet. Dat haw ik hielendal stikken draaid. Dat wie de Best Of, 1962-66, dy reade. Dat oare wie'k noch hielendal net klear foar. Mar dat pakte my gewoan. Dêr siet noch net safolle boadskip achter, it gie gewoan om it lûd. Letter haw ik alles lêzen wat mar los en fêst siet.''

Taxateur

Jerrie de Boer heeft twintig jaar zijn eigen makelaarskantoor gehad in Drachten en is tegenwoordig actief als taxateur voor oud-collega's. ,,It waard my te saai, ik koe gjin badkeamer mear sjen. As freonen in nije badkeamer krigen hienen, moast ik my der echt hinne slepe. Ja, badkeamer, tocht ik dan. Puere beropsdeformaasje fansels, mar ik wie der hielendal klear mei.''

Zijn liefde voor muziek hield langer stand. In het boek staan verhaaltjes, kleine recensies, over uiteenlopende liedjes en artiesten. Die stukjes zijn vooral voor hemzelf bedoeld, zegt hij. ,,Ja, skriuw marris op: wat fynst dêr no fan. Dat is hiel leuk om te dwaan.'' Die recensies zijn niet zozeer bedoeld om anderen kennis te laten maken met de muziek, maar dankzij Spotify is het wel voor iedere lezer heel simpel om even te luisteren wat de schrijver bedoelt.

Fictieve reünie

De Boer heeft zich ingehouden om niet alles wat hij schreef over de Beatles mee te nemen in Thalenpark. Hij had er namelijk ook een heel Beatlesboek van kunnen maken. En dat boek komt nog, geeft hij aan. Tien jaar geleden is Jerrie de Boer namelijk begonnen met een roman over de band en wat die voor hem heeft betekend. Centraal onderwerp is een fictieve reünie van de Beatles in 2007.

Hij heeft al een versie klaar, onder de werktitel Rocking Scousers. Het verhaal staat stevig in de steigers, maar de schrijver is niet tevreden over de toon van het boek. ,,It is te swier, ik nim it te searieus. Ik haw yn myn koarte stikjes in hiel luchtige toan en dy sykje ik foar de roman ek. Ik bin der foarrige wike krekt wer hielendal opnij mei begûn, it doel is om it de kommende twa jier ôf te meitsjen.''

Compilatie

Het verschijnen van Thalenpark is een grote stimulans om de roman opnieuw op te pakken, zegt De Boer. De bundel is een compilatie, een soort Best Of van alle mogelijke teksten die hij de afgelopen jaren schreef. De titel Thalenpark is ontleend aan een van de verhalen, al vond het voorval waar het over gaat eigenlijk plaats in het Reidingpark, zegt De Boer lachend. ,,Mar Thalenpark klinkt better, dy frijheid hast as skriuwer. It lettertype foar de titel is itselde as fan Philips, de kleur ek. It Thalenpark is ek oait ûntstien as buffer tusken it doarp, de Swetten en Philips.''

Een greatest hits van Facebook in boekvorm is een noviteit, net als het verzamelen van voorbeschouwingen op voetbalwedstrijden. ,,Dêr sit ek wat eigenwiisheid yn, ik fûn it sels leuke stikjes. Ik haw it ek wat opboud as in seizoen.'' Bij de voetbalstukjes zit ook een veelbesproken in memoriam over clubicoon Fedde Keegstra en in de categorie Persoonlijk staat een heel intiem portret van zijn drie jaar geleden overleden moeder Maaike. Zij was het ook die de aanzet vormde om met het boek aan de slag te gaan.

Universeel

,,Doe't se wei wie krige ik fan ús heit noch in brief fan har. 'Houd je creatieve kant', skreau sy. Der wienen wol faker minsken dy't seinen dat ik der mear mei dwaan moast, mar ja, ik moat fansels wol nei ús mem lústerje.'' In de inleiding van het boek schrijft De Boer dat de lezer naast de schrijver ook zichzelf leert kennen. ,,Ik hoopje dat der yn de ferhalen in herkenning sit, datst tinkst fan: hé, dat haw ik ek. It binne faak hiel persoanlike stikken, mar tagelyk ek hiel universeel.''

Thalenpark van Jerrie de Boer is verschenen bij Uitgeverij Nobelman en telt 268 pagina’s. ISBN 978-94-91737- 43-5. Het boek kost 19,95 euro en is in Drachten te koop bij een aantal winkels, Drachtster Boys en bij de schrijver zelf.