Lelylijn Symposium over treinverbinding via Drachten

Emmeloord - In Emmeloord is vrijdag 1 maart het Lelylijn Symposium Goed Gespoord van West naar Noord.

De avond, die wordt georganiseerd door D66, het CDA en het ondernemersplatform BAN (Bedrijven Actief Noordoostpolder), is wat de initiatiefnemers betreft een nieuwe aanzet om de verbinding tussen de Randstad en het Noorden weer prominent op de politieke agenda te zetten.

Het Lelylijn Symposium draait om de Lelylijn, een snelle en goede spoorverbinding, voor iedereen toegankelijk. De Lelylijn moet Amsterdam, via Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten, met Groningen verbinden - en vormt daarmee de schakel in het spoornetwerk die nu nog ontbreekt.

Het waarom van de Lelylijn is helder. De snelwegen slibben dicht, de leefbaarheid in plattelandsgebieden staat onder druk, de economische ontwikkeling van het Noorden kan wel een impuls gebruiken, de ontsluiting van het Noorden per spoor is momenteel alleen via Zwolle geregeld en Lelystad Airport heeft een goede verbinding nodig.

Kortom: het is hoog tijd voor een tweede spoorverbinding met het Noorden. Deze nieuwe spoorverbinding biedt sociaal-economische kansen en, niet onbelangrijk, het helpt bij het realiseren van de doelstelling om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Ook onderstreept de spoorlijn de rol die Energy Valley speelt bij de energietransitie van Nederland.

Met deskundigen uit diverse geledingen worden standpunten en visies uitgewisseld. Maurits von Martels (CDA) en Rutger Schonis (D66) zijn er namens hun Tweede Kamerfractie, hoofdspreker Rob van der Bijl is hoogleraar stedenbouwkunde en specialist op het gebied van mobiliteit, de regiodirecteuren van ProRail en NS zijn aanwezig en na de pauze wordt het forum gevuld met een aantal interessante gasten, onder wie Bart Lubbers, oprichter van Fastned - een onderneming die een netwerk van snellaadstations voor elektrische auto's uitrolt in Nederland.

De avond staat onder leiding van EenVandaag-presentator Rob Hadders.

Na het symposium willen de organisatoren in brede kring verder werken aan vervolgstappen die nodig zijn voor het realiseren van de Lelylijn.

Het symposium bijwonen is gratis, aanmelden kan via www.tickettekoop.nl. Het symposium begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open. Voor meer informatie: www.lelylijn.eu. Voor koffie, een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het officiële gedeelte van het programma duurt tot 22.15 uur, daarna kan er nog worden nagepraat.