Symposium GGZ Eleos biedt hoop op herstel bij zelfafwijzing

Drachten - GGZ Eleos locatie Drachten organiseerde als specialist in christelijke GGZ voor het derde jaar op rij een symposium op het snijvlak van psyche en geloof, waarbij een zaal met 150 bezoekers stilstond bij het thema zelfafwijzing.

Ook was er een christelijke zorgmarkt waar ook andere aanbieders van zorg met een christelijke signatuur lieten zien wat een breed aanbod er is op dat vlak. ,,Zelfafwijzing is de scherpe en veroordelende blik op jezelf. In de dagelijkse praktijk van Eleos is zelfafwijzing in contact met zoveel cliënten een belangrijk thema”, vertelt Mariska Hartman, GZ-psycholoog tijdens het symposium. Maar zelfafwijzing is ook zo herkenbaar daarbuiten. ,,Wat kan een mens zichzelf op de kop geven als er iets misgaat. Dat slaat haast niemand over”.

Presteren

,,Dat is ook niet zo vreemd”, aldus Hanneke Schaap, rector van het kennisinstituut christelijke GGZ (KICG) van Eleos en bijzonder hoogleraar godsdienstpsychologie. ,,In onze maatschappij ligt de nadruk op wat we presteren en waar we bij horen. Dat lijkt bepalend voor wie we zijn, voor onze identiteit.’’

Met zelfafwijzing word je niet geboren. Ieder mens heeft een beeld van zichzelf. Dat wordt gevormd door vroege ervaringen van hoe er voor je gezorgd wordt als je nog heel jong bent, de zogenaamde hechting. Ook andere ervaringen in jeugd of op volwassen leeftijd dragen bij aan het beeld dat je van jezelf hebt. Dat beeld kleurt de ervaringen in het nu, maar kan ook je gedrag bepalen. Zo kan er een neergaande spiraal ontstaan, waarbij het negatieve beeld van jezelf bevestigd wordt.

,,Zie je wel, ik kan me maar beter terugtrekken” is dan steeds opnieuw de conclusie. Of: ,,Zie je wel, mensen vinden me alleen leuk als ik sterk ben of presteer”. In haar lezing plaatst Hanneke Schaap het perspectief van een genadige en liefdevolle God over het zelfbeeld heen. Niet datgene wat mislukt in het leven bepaalt wat je waard bent. Maar net zo min wordt je waarde afgemeten aan wat je presteert. Je waarde is in je gelegd vanaf het begin van je bestaan omdat God je op het oog heeft. In dat perspectief kan een mens van zelfafwijzing herstellen. Verschillende therapievormen kunnen bijdragen aan het vormen van een gezonder zelfbeeld. Die hoop op herstel ziet Eleos weerspiegeld in de behandelingen van haar cliënten.