Gemeente treft schikking met Windgroep over Drachtstervaart

Drachten - Het college van B&W van Smallingerland heeft een schikking getroffen met Wind Holding BV en Vastgoed Noord Ontwikkeling en Realisatie BV, beide onderdeel van de Wind Groep in Drachten.

In het project Drachtstervaart zijn de afgelopen jaren meerdere vorderingen van de gemeente op de BV's ontstaan, onder andere de in 2012 overeengekomen voorfinanciering van de heropening van het Moleneind en de ontbinding van de projectovereenkomst over woningbouw in Drachtstervaart-West. Omdat van deze vorderingen onzeker was of betaling zou plaatsvinden, is destijds een voorziening in de gemeentelijke begroting opgenomen. 

Vertraging

De gemeente sloot in 2001 contracten met de beide BV's, die voor het Drachtstervaartproject de woonwijk zouden ontwikkelen en zouden zorgen voor het doorgraven van de Vaart tot aan het centrum. Het woningbouwprogramma liep al snel vertraging op en door de crisis in de bouw werd in 2008 niet begonnen met het uitgraven van de vaart. De werkzaamheden kwamen vervolgens jarenlang stil te liggen, waarna de gemeente in 2012 besloot het graven van de Vaart voor te schieten. Daarvoor werd een bedrag van 9,3 miljoen euro uitgetrokken.  

Datzelfde gebeurde toen de woningmarkt weer aantrok en in 2013 de Windgroep niet meer in staat bleek om aan haar verplichtingen te voldoen. In 2015 ontbond de gemeente het contract om met andere bedrijven in zee te kunnen gaan. Daarvoor was opnieuw een financiële injectie nodig van de gemeente, dit keer van 2 miljoen euro.

Faillissement

Uit gesprekken met de directie van Wind Groep en de consultatie van een juridisch adviseur blijkt dat betaling van de betreffende vorderingen nu en in de toekomst niet mogelijk is. Het bedrijf is niet meer actief en verdient dus ook niks meer. Ook het aanvragen van een faillissement zal niet leiden tot betaling en wel tot veel kostbare en langdurige juridische procedures. Het geld dat daarbij eventueel beschikbaar zou komen gaat eerst naar de belangrijkste schuldeisers, de bank en de belasting.

De gemeente is daarom een schikking overeengekomen, waarbij de Wind Groep een bedrag van 150.000 euro betaalt en waarbij beide partijen de boeken sluiten en alle vorderingen van tafel verdwijnen. De raad heeft inmiddels een toelichtende brief ontvangen van het college over het bereikte akkoord. De Windgroep heeft inmiddels het bedrag overgemaakt naar de gemeente.

Schoon schip

Burgemeester Tom van Mourik: ,,We maken nu schoon schip. Niets doen is geen optie, dan lopen de kosten de komende jaren verder op. Verdere procedures kosten handen vol geld en zullen niet tot vergoedingen aan de gemeente leiden. De nieuwe raad en het nieuwe college zijn met deze schikking van deze vervelende situatie af.''