Leerlingen Liudger doen onderzoek naar leefomgeving bijen

Drachten - Eerste- en tweedejaars havo- en vwo-leerlingen van CSG Liudger locatie Raai, doen de komende weken onderzoek naar een betere leefomgeving voor bijen in opdracht van De Kruidhof en het lectoraat Bijengezondheid van het Van Hall Larenstein.

Het project is een initiatief van het technasium. Bij het technasium werken leerlingen aan realistische vraagstukken vanuit het bedrijfsleven, de overheid of andere instellingen. In leerjaar 1 krijgen de leerlingen het vak onderzoek & ontwerpen. Na dit jaar kunnen ze kiezen of ze het vak willen houden. Renske Strijkstra van het lectoraat Bijengezondheid gaf vorige week het startsein voor het project. Strijkstra loopt stage bij het Van Hall Larenstein en heeft in opdracht van de school een lespakket voor havo- en vwo-leerlingen samengesteld. ,,Bijen zijn zeer belangrijk voor het bestuiven van planten, zonder bijen hadden we geen eten,” aldus Strijkstra.

Van Hall Larenstein

De eerstejaars leerlingen van het technasium helpen mee aan een onderzoek van het lectoraat Bijengezondheid. Het lectoraat Bijengezondheid zet zich in voor het welzijn van alle bijensoorten in Nederland. De leerlingen gaan data verzamelen om antwoord te krijgen op de vraag wat er nodig is om stedelijke leefomgevingen te creëren voor bijen. Ook bij het vak biologie wordt gewerkt met de lesopdrachten van het Van Hall Larenstein. ,,We willen dat de werkwijze van het technasium ook bij andere vakken wordt gebruikt,” aldus Roelof Brinksma, docent technasium.

De Kruidhof

De tweedejaars leerlingen moeten een adviesrapport voor Botanische Tuin De Kruidhof’ opstellen. In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 is De Kruidhof in 2018 de landingsplek van het project Silence of the Bees. Silence of the Bees wil de stilte doorbreken door bezoekers een beleving rondom de bijen te bieden. In het adviesrapport moeten de leerlingen antwoord geven op de vraag: over welke elementen moet een terrein beschikken om zoveel mogelijk verschillende soorten wilde bijen aan te trekken? Daarnaast wil De Kruidhof een promotiefilm die bewoners overtuigt van het belang van een bij-vriendelijke gemeente.