Slechts twee ‘spookjongeren’ in Opsterland

Beetsterzwaag - Opsterland telde vorig jaar twee spookjongeren. Zij zijn tussen de 18 en 26 jaar oud, maar staan nergens ingeschreven.

Dat antwoordt het college op vragen van raadslid Oebele van der Veen van de ChristenUnie. Van der Veen omschreef de spookjongeren zelf als ‘jongeren die om wat voor reden dan ook nergens meer geregistreerd staan. Ze volgen geen studie, hebben geen adres, baan of inkomen’. Hij wilde van het college weten of dat zicht heeft op het aantal jongeren dat wel in de gemeente Opsterland verblijft maar nergens geregistreerd staat.

Uitkering

Volgens het college komt het in Opsterland enkele keren per jaar voor dat een burger wordt uitgeschreven omdat de verblijfplaats niet te achterhalen is. ,,Meestal melden deze burgers zich daarna alsnog in onze of een andere gemeente vanwege de consequenties die het uitschrijven voor hen heeft, zoals het stoppen van een uitkering. Het aantal burgers dat overblijft en echt nergens ingeschreven staat is in Opsterland dus heel erg klein. In het afgelopen jaar gaat het in de leeftijdscategorie 18 – 26 jaar om twee burgers’’, aldus het college.

Wanneer een burger zich in een nieuwe gemeente inschrijft, wordt hij of zij automatisch bij de oude gemeente uitgeschreven. Bij vertrek naar het buitenland voor minstens 8 maanden moet iemand zich formeel aan de balie in het gemeentehuis uitschrijven. Wanneer de verblijfplaats van een burger niet duidelijk is wordt daar onderzoek naar gedaan volgens een vaste procedure. Wanneer dit onderzoek niets oplevert wordt de burger uitgeschreven onder de vermelding ‘vertrek met onbekende bestemming in het buitenland’.

Kwetsbare jongeren

De Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s) hebben nieuwe wettelijke taken gekregen speciaal voor de zogenaamde jongeren in een kwetsbare positie. Daaronder vallen bijvoorbeeld jongeren die afkomstig zijn van het VMBO (basisberoeps- en leerwerktrajecten), praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of entree-onderwijs (MBO 1). De RMC heeft als taak om deze jongeren tijdens de overstap van onderwijs naar vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of een andere bestemming te volgen en indien nodig extra te begeleiden.

Daarvoor zijn overstapcoaches. Zij voeren de ondersteuning in de praktijk uit en volgen jongeren in een kwetsbare positie vanuit het programma ‘Take the next step’. Daarnaast wordt schooluitval tegengegaan vanuit de programma’s ‘Stay in school’ en ‘Back to school’. Deze programma’s hebben als doel jongeren op school te houden of ze terug naar school te krijgen. De resultaten van deze programma’s over schooljaar 2017- 2018 worden in het eerste kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad aangeboden.