AED in Oudega voortaan 24/7 inzetbaar

Oudega - Oudega is er een stuk veiliger op geworden, nu de AED bij het dorpshuis 24 uur per dag gebruikt kan worden.

Bij een hartstilstand is het van levensbelang dat een AED (Automatische Externe Defibrilator) binnen 6 minuten ingezet wordt om de kans van overleven te vergroten. Een AED moet daarom dag en nacht inzetbaar zijn. Oudega beschikt nu over drie AED’s, die te allen tijde gebruikt kunnen worden.

Wens in vervulling

Dat het vergroten van de veiligheid in het dorp vooral gaat om hart voor de zaak, bewijst het plaatsen van de AED-buitenkast in Oudega. Sinds zaterdag kan het dorp het AED-apparaat in MFC De Gearrin 24 uur per dag gebruiken. Met het plaatsen van de buitenkast gaat er een wens van Doarpsbelang Aldegea in vervulling.

Al jaren hangt er een AED in De Gearrin. Dit apparaat is echter alleen te gebruiken wanneer het MFC geopend is. Doarpsbelang is van mening dat een AED ieder moment van de dag bereikbaar moet zijn. Vandaar dat er met vereende krachten werd gekeken of het mogelijk is om een buitenkast te installeren. En dat plan viel in goede aarde.

Hart voor de zaak

Met steun van diverse clubs en organisaties in het dorp lukte het Doarpsbelang om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van de buitenkast. De realisatie van de AED-buitenkast is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vrijwilligers uit Oudega en door financiële steun van stichting MFC De Gearrin, korfbalvereniging Quick ‘21, huisartsenpraktijk Oudega, samenwerkingsschool De Diamant, stichting Eerste Hulp Educatie, Ondernemersvereniging MIVERO en Dorpsbelang Oudega.