De Sanding krijgt haar eerste kunstwerk: de Jeu de Bouler van Jan Ketelaar

DE WILGEN - De wijk de Sanding krijgt morgenmiddag haar eerste kunstwerk. Op het grasveldje bij de jeu de boulesbaan wordt een stalen beeld onthuld van Jan Ketelaar. Het is het eerste beeld van de Drachtster dat in zijn woonplaats permanent in de openbare ruimte wordt geplaatst.

Tekst en foto's: Fokke Wester De plaatsing van het beeld is de erfenis van de Stichting Beheer Natuur en Water in De Sanding (SBNWS), die twee jaar geleden is opgeheven. Onderdeel van die erfenis is ook het opknappen van de jeu de boulesbaan op de hoek van de Broekfinne en It Nachtlân, waarbij het nieuwe beeld is geplaatst. Zes ton aan guldens De SBNWS is in 1998 opgericht, toen de Sanding werd gebouwd als nieuwe woonwijk bij Drachten. Alle oorspronkelijke bewoners stortten verplicht een bedrag in het fonds, bij elkaar een bedrag van rond de zes ton aan guldens. Daarvan werd in de jaren daarna de inrichting en het beheer van het natuurgebied in de wijk betaald. Bij de start was echter al afgesproken dat de gemeente die taak zou overnemen, zodra het fonds opraakte. ,,En dat was twee jaar geleden het geval,'' zegt Frits Mulder. Hij zat samen met Dirk Jonkhof in het bestuur van de SBNWS, samen met drie afgevaardigden van de gemeente Smallingerland. Mulder en Jonkhof waren afgevaardigde van de Vereniging van Eigenaren van De Sanding (VES). Op het moment van opheffing was er nog een batig saldo van ruim 6000 euro. Met de gemeente is afgesproken dat dat geld besteed mocht worden aan de renovatie van de jeu de boulesbaan. ,,En we wilden graag een kunstwerk, want dat is er nog niet in de Sanding'', zegt Arie Krijgsman, voorzitter van de VES. De keuze viel op Jan Ketelaar, als echte Drachtster kunstenaar. ,,En bovendien maakt hij mooie dingen, die tot de verbeelding van veel mensen spreken.'' Roest snel Het beeld is in de algemene ledenvergadering van de VES gekozen uit een aantal schetsen die Ketelaar maakte. Het beeld stelt een jeu de bouler voor, die is uitgesneden uit een centimeters dikke plaat cortensstaal. Dat materiaal roest snel, maar die roest vormt daarna een beschermende laag. Het ontwerp van Ketelaar is uitgevoerd door Mannen van Staal in Leeuwarden. Vanochtend bracht Chiel Bolt het beeld naar De Sanding, waar Bouke Jansma van bouwbedrijf Talsma al had gezorgd voor een betonnen fundament voor het zware beeld. ,,Ik tink dat it wol 800 kilo weecht'', zegt Arnold van der Goot, bestuurslid van de VES, die samen met Bolt het beeld uit Leeuwarden haalde. Het is even passen en meten, maar uiteindelijk blijkt het fundament precies op maat voor de stalen plaat. Bouke Jansma vult de gaten met een twee-componenten lijm, die er voor zorgt dat de stalen schroeven aan de onderkant van de plaat muurvast komen te zitten. Met een aantal houten wiggen wordt het beeld waterpas gezet. Frans sfeertje Zorgvuldig dekken de bestuursleden van de VES het beeld daarna af met een laken. Morgenmiddag om vier uur  gaat het doek er weer af. Wethouder Marja Krans zal het beeld onthullen, in aanwezigheid van de kunstenaar. Daarna geeft de jeu de boulesvereniging een demonstratie. ,,Er wordt wel eens gespeeld op deze baan, maar dat kan nog wel wat beter'', zegt Krijgsman. ,,We zorgen morgen voor een Frans sfeertje en hopen zo de bewoners weer enthousiast te maken.'' Voor Chiel Bolt was het een in verhouding kleine klus. ,,Ik ha wol faker bylden fan Jan Ketelaar ferfierd en pleatst, mar dit is de earste kear dat ik in byld fan him op in fêst plak set yn de iepenbiere rûmte.'' Bolt verzorgde het transport en de plaatsing van het beeld gratis. ,,Ik doch it foar de buert'', zegt hij glimlachend. ,,Ik wenje hjir sels ek, sjoch. Boppedat doch ik it ek graach foar Jan Ketelaar. Ditsoarte dingen moatst wat stimulearje.''