Kunstwerk onthuld ter ere van 'suikeroom' van Opeinde

Opeinde - Sake Sietzes Reindersma bleef tot zijn dood in 1949 ongehuwd en liet in zijn testament zetten dat zijn eigendommen in een stichting kwamen. De gelden moesten ten goede komen aan hulpbehoevende Opeindenaren. Vanmiddag werd als dank een door Anne en Roelie Woudwijk gemaakt kunstwerk onthuld.

Dat kunstwerk staat bij de entree van wijk Vrijburgh. Dat is geen toeval, want de plek ligt tussen de boerderijen in die eigendom waren van Sake Sietzes Reindersma, de nu door familie Berga bewoonde 'plaets' op Nijtap 38 en Vrijburgh. Notabele De in 1877 geboren Sake Sietzes Reindersma behoorde tot de notabelen van Opeinde. Hij was bestuurslid van zuivelfabriek De Eendracht en van de Boerenleenbank. Verder had hij zitting in verschillende commissie en het verenigingsleven. ,,Hij kon heel zuinig zijn en dat kon niet iedereen in het dorp waarderen'', zei voorzitter Willem Tabak van Stichting Sake Sietzes Reindersmafonds. De zuinigheid werd later ruimschoots goedgemaakt. In zijn testament stond dat zijn eigendommen na zijn dood bijeen moesten blijven en in een stichting ondergebracht. Uit de opbrengsten moesten hulpbehoevende inwoners van Opeinde, buurtschap Nijtap en buurtschap De Folgeren worden geholpen. Vrijburgh Bepaald onvermogend was Reindersma niet. Naast de beide boerderijen bezat hij rond die panden veel agrarische grond. ,,Van de oorspronkelijke bezittingen hebben wij weinig meer in eigendom. Beide boerderijen en veel grond zijn verkocht aan de gemeente. Onder meer voor de wijken Burmania en Vrijburgh. De laatste jaren hebben wij weer geinvesteerd in weiland. Dat verpachten wij'', aldus Tabak. De doelstellingen zijn door de veranderingen in de tijd, het verbeteren van sociale voorzieningen, verruimd. Zo gaat het nu ook om inwoners van Nijega en De Tike en worden initiatieven gesteund op het gebied van sport en welzijn, jeugd en maatschappij, kunst en cultuur en natuur en milieu. ,,Per jaar gaat het toch om enkele tienduizenden euro's.'' Vice-voorzitter Henk Postma is blij dat boerderij Vrijburgh een sociale functie gaat krijgen. Het erste idee voor een blijvende herinnering aan de weldoener dateert uit 2008. Uit de vier ontwerpen door kunstenaars is dat van Anne Woudwijk en zijn dochter Roelie gekozen. Het zijn in feite twee kunstwerken. Op een neemt een stormlantaarn een centrale plek in. ,,De stormlantaarn symboliseert Sake Sietzes Reindersma omdat hij een lichtpunt was voor mensen die het moeilijk hebben. Bovendien werd een stormlantaarn altijd gebruikt door boeren. In de schaduw van de lantaarn zijn allerlei dieren zichtbaar'', legde Roelie Woudwijk uit. Het kunstwerk werd onthuld door wethouder Nieske Ketelaar. Zij zorgde er voor dat de Friese merrie Geke wegliep met het touw van het blauwe doek. Zij maakte een vergelijking met De Compagnons uit Rottevalle die een week daarvoor feest vierde vanwege het 200-jarig bestaan. ,,Wij moeten erg blij zijn met dergelijke fondsen. Ze zijn belangrijk voor dorpen.'' Tekst Jan Benus boerderij.