Afgewezen bril leidt tot subsidie aan SUN Friesland

Drachten - De Stichting Urgente Noden Friesland (SUN Friesland) krijgt van de gemeente Smallingerland een jaarlijkse subsidie van 8355,50 euro, dat is 15 cent per inwoner.

SUN Friesland had al meerdere keren gevraagd om een financiële bijdrage, maar die werd steeds geweigerd. Volgens Smallingerland was haar gemeentelijke armoedebeleid zo royaal, dat een noodfonds niet nodig is. Ook paste het niet in het subsidiebeleid van de gemeente om te betalen voor bureaukosten. Directe aanleiding voor de gemeente om toch de gewenste bijdrage toe te kennen was een bezwaarschrift in november vorig jaar.

Bril

De gemeente had eerder beslist om geen bijzondere bijstand te verstrekken voor de kosten van een bril. Deze afwijzing was vanuit juridisch oogpunt correct, maar iedereen was het er wel over eens dat betrokkene een bril nodig had die hij niet kon betalen. Na overleg met de gemeente heeft SUN Friesland daarop een nieuwe aanvraag ingediend.

Voor bureaukosten wordt gewoonlijk 15 cent per inwoner betaald en omdat Smallingerland op 1 januar 2017 55.704 inwoners had betekent dat een subsidie voor het kalenderjaar 2019 van 8355,60 euro. Aan inwoners uit een qua inwonertal vergelijkbare gemeente als Heerenveen heeft Sun Friesland in 2017 ruim 17.500 euro uitgekeerd aan giften. De baten zijn volfgens de gemeente dus ruim hoger dan de kosten.

Noodfonds

Sun Friesland is een noodfonds. Het beheert gelden van particuliere fondsen die zich richten op armoedebestrijding. Veel particuliere fondsen hebben in hun statuten opgenomen dat de gelden alleen mogen worden gebruikt voor armoedebestrijding en niet voor bureaukosten. Om gebruik te kunnen maken van de gelden van fondsen dienen de bureaukosten van Sun Friesland dus op een andere manier gefinancierd te worden.

Sun Friesland maakt gebruik van vrijwilligers en twee part-time betaalde krachten. De bureaukosten maken nog geen 20 procent uit van de uitgkeerde bedragen. Bijna alle Friese gemeenten subisidieren Sun Friesland. Deze gemeenten vertegenwoordigen 86 procent van de Friese bevolking. Ook vanuit de solidariteitsgedachte is niet meedoen volgens Smallingerland daarom niet langer verdedigbaar.

In 2017 heeft Sun Friesland 813 aanvragen ontvangen uit de deelnemende Friese gemeenten. In 619 gevallen is het tot een uitkering gekomen. In de andere gevallen is de aanvraag afgewezen, doorverwezen of ingetrokken. In totaal is 415.490 euro uitgekeerd, het gemiddelde uitgekeerde bedrag was 656 euro.

Professionals

Inwoners kunnen niet zelf aanvragen doen, dit kan alleen gedaan worden door professionals. Aanvragen kwamen in 2017 vooral van gebiedsteammedewerkers, bewindvoerderskantoren, jeugdhulp, Vluchtelingenwerk en Zienn. De aanvragen hadden vooral betrekking op woninginrichting, woonkosten, medische kosten, duurzame gebruiksartikelen en gezinshereniging.

In Nederland leven ongeveer 7 procent van de mensen onder de armoedegrens. Ruim een miljoen huishoudens hebben risicovolle schulden, 1 op de 9 kinderen leeft in armoede. Vanuit het gemeenteijke armoedebeleid en gemeentelijke schuldhulpverlening probeert Smallingerland deze groepen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Sun Friesland keert alleen uit als er geen andere voorziening is waarop een beroep kan worden gedaan. Het gaat altijd om urgente situaties. Sun Friesland kan als het moet een aanvraag in 48 uur behandelen.