Leerlingen Liudger staken voor het klimaat

Drachten - Zo’n 150 leerlingen van csg Liudger en het Drachtster Lyceum hebben vanochtend gestaakt voor het Klimaat.

Hoeveel leerlingen van het Lyceum er bij waren is niet bekend. ,,Ze zijn er wel, maar hoeveel het er precies zijn weet ik niet’’, zegt Amarins de Vries. Zij organiseerde de Klimaatstaking in Drachten met haar medescholieren Kim van den Burgh, Marilène van der Veen, Joselien Andringa. Joia Storm en Eline Osinga. Ook leerlingen van de Liudgervestiging aan de Splitting zouden meedoen, maar zij kregen daar van de schoolleiding geen toestemming voor.

Tekstborden

De leerlingen verzamelden zich om tien uur op het plein voor Liudger, waar ze tekstborden maakten. Vervolgens ging het in een lange stoet via de Raai en de Kaden naar het carillon. De leerlingen werden bij de school uitgezwaaid en aangemoedigd door Suzanne Goudberg, aardrijkskundedocent op Liudger.

Zij was het ook die deze week het vuur aanwakkerde bij de leerlingen om ook mee te doen aan de Klimaatacties. ,,Ik heb er maandag in alle lessen aandacht aan besteed. Aan het klimaat, aan de manier waarop de aarde wordt bedreigd en ook aan de acties die overal plaatsvinden. Dat hebben ze goed opgepakt’’, zegt Goudberg.

Petitie

Op de Dam moesten de leerlingen lang pauze houden, want pas om twee uur vanmiddag kunnen ze terecht op het gemeentehuis, waar ze een petitie willen aanbieden aan burgemeester Tom van Mourik. Het oponthoud gebruikten ze om handtekeningen te verzamelen onder het winkelend publiek en door spelletjes over het klimaat te spelen.

Het verwijt dat het de leerlingen alleen is te doen om een vrij uurtje, zoals ook vaak is te lezen in de reacties op Facebook, klopt niet, zegt Joia Storm. ,,Der sille seker aanst op it gemeentehûs minder learlingen wêze as no, want in oantal giet tink ik wol earder nei hûs, mar de measten binne der wol hiel searieus mei oan’e gong. Der moatgewoan wat dien wurde.’’

Foto’s Fokke Wester