Cultureel Jaar 2019 in het teken van Ganzenveer en Smartphone

DRACHTEN - Het cultuurhistorisch jaar 2019 staat in Smallingerland in het teken van de media.

De gemeente Smallingerland betaalt een subsidie van 30.000 euro aan Smelne’s Erfskip, dat het cultuurhistorisch jaar samen met de gemeente en een aantal andere partijen organiseert. Het culturele jaar vindt voor de zevende keer plaats. Eerdere edities stonden vanaf 2009 in het teken van archeologie, Rink van der Velde, de gebroeders Rinsema, Skûtsjes, het Smellingerlânskip en in 2017 Roerige tiden.

Media

Het thema voor 2019 is 'Van ganzenveer tot smartphone', want het jaar staat in het teken van de media. Toevallig bestaat de radio dit jaar ook 100 jaar. Ook daar zal een relatie mee worden gelegd. Op het programma staan twaalf verschillende activiteiten, met in totaal rond de 40 bijeenkomsten in Drachten en in een groot aantal van de dorpen in de gemeente. Daarin wordt niet alleen aandacht besteed aan verleden, heden en toekomst, maar ook aan de harde en zachte kant van informatie. Hiermee worden de verschillende doelgroepen, jong en oud meegenomen. De diverse activiteiten worden georganiseerd met een groot aantal vrijwilligers.

De coördinatie vindt plaats door een kernteam, bestaande uit twee bestuursleden van Smelne's Erfskip en de ambtenaar cultuur. Dit kernteam waakt over de financiën en verzorgt de PR. Na afronding van het cultuurhistorisch jaar dient Smelne's Erfskip financieel en inhoudelijk verantwoording af te leggen.