Arelis Heemstra geeft lezing in Filosofisch Café

Drachten – Arelis Heemstra geeft dinsdag 19 februari vanaf 19.30 uur in het Filosofisch Café Drachten een lezing met als titel Vijand of mogelijke vriend?

Bij de val van de Muur dacht Fukuyama dat het einde van de geschiedenis aangebroken was. 9/11 logenstrafte deze idee. We zijn in een tijd aangeland waarin weer sprake is van vijanden (IS, Poetin). Wat verstaan we, echter, onder de vijand? Is hij een potentiële vriend (Jürgen Habermas) of de onverzoenlijke tegenstander (Carl Schmitt) die de vorming en het onderhouden van een staat noodzakelijk maakt. De aandacht zal in de lezing vooral uitgaan naar de ideeën die ontwikkeld zijn rond het thema sociaal contract, welke alles te maken hebben met geweld, vijandschap en legitimiteit van de staatsmacht.

Dr. A. Heemstra studeerde geschiedenis en filosofie, en promoveerde cum laude op een proefschrift over Schelling. In zijn werkzame leven was hij docent filosofie en geschiedenis aan CSG Liudger te Drachten. Hij is sinds de start van het FCD lid van de werkgroep.

De bijeenkomst vindt plaats in het wijkcentrum van Brede School De Drait te Drachten (Flevo 190).