Ambitie dementievriendelijk Smallingerland van start

Drachten - De gemeente Smallingerland heeft de ambitie om de dementievriendelijkste gemeente van Friesland te worden.

De gemeente houdt donderdag 7 februari een inspiratiebijeenkomst samen met het Geriatrisch Netwerk Smallingerland. Doel is om samen vanuit hun kennis, ervaring en affiniteit met dementie een begin te maken om deze ambitie te realiseren. Met de input vanuit de inspiratiesessie gaan de gemeente en het Geriatrisch Netwerk Smallingerland met elkaar de initiatieven verder uitbouwen, verbeteren of nieuwe initiatieven ontwikkelen.

Piet de Ruiter, wethouder gemeente Smallingerland, opent de bijeenkomst. „De kans dat je op latere leeftijd te maken krijgt met dementie is groot. Er komen steeds meer ouderen en we worden ook steeds ouder. We weten dat het zwaar is en daarom initiëren we deze inspiratiebijeenkomst. Wij kunnen, met zijn allen, die zorg wat verlichten door van Smallingerland een dementievriendelijke gemeente te maken. Daar moeten de mensen met dementie, en dat kan iedereen treffen, op kunnen rekenen.”

Albert Scheffer is beleidsmedewerker bij de gemeente Smallingerland en organisator van de bijeenkomst. „Vorig jaar hebben we een cliëntreis dementie gemaakt om achter de blinde vlekken in onze dementiezorg te komen. Vooral in de niet-pluis-fase zien we uitdagingen. Maar ook mantelzorgondersteuning, onbegrepen gedrag en alternatieve vormen van dagbesteding zijn aandachtspunten waar we mee aan de slag zijn gegaan,” aldus Scheffer.

Dementievriendelijke gemeente

In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen met een dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. De gemeente maakt begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en de gemeente vergroot de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen Omgaan met dementie.

Het Geriatrisch Netwerk Smallingerland bestaat uit organisaties die nauw betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning voor ouderen uit de gemeente Smallingerland. De ervaring en kennis uit het netwerk gaan we bundelen om in gezamenlijkheid invloed uit te oefenen op het verbeteren van de woon-, leef-en zorgomstandigheden van de ouderen woonachtig in de gemeente Smallingerland. Het netwerk gaat vanuit een projectstructuur werken aan bovenstaande doelstellingen met als uitgangspunten: Ouderenparticipatie, positieve gezondheid en technologische ontwikkelingen.