Planschade voor Fiifhoeke toegekend

NIJEGA - De gemeente Smallingerland betaalt twee Nijegasters een bedrag van 7.250 euro en 4.500 euro als vergoeding voor planschade door het project Fiifhoeke in Nijega.

De schadevergoedingen zijn aangevraagd door omwonenden, die stellen dat door de verandering van het bestemmingsplan hun woningen minder waard zijn geworden. De Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ), die voor de gemeente planschadeverzoeken beoordeelt, heeft de oude en de nieuwe bestemmingsplannen met elkaar vergeleken en vorig jaar november vastgesteld dat de aanvragers inderdaad schade hebben geleden.

Die bestaat in beide gevallen onder andere uit een verminderd uitzicht, minder privacy en meer hinder, vooral door de toename van het verkeer. Onder aftrek van het normaal maatschappelijk risico komt de SAOZ voor de ene aanvrager uit op een bedrag van 7.250 euro en voor de andere op 4.500 euro. Daar komt voor beiden nog rente bij. Bovendien krijgen de aanvragers elk de 300 euro terug die zij betaalden voor de het indienen van de aanvraag.

De gemeente verhaalt de planschade op de derde belanghebbende door het inroepen van de bankgarantie. Die mogelijkheid is al vastgelegd in de grondexploitatieovereenkomst van april 2017.