Winfried Bruinsma eerste cultuurambassadeur van Smallingerland

DRACHTEN - Winfried Bruinsma is benoemd tot eerste ambassadeur cultuur van de gemeente Smallingerland.

Voor de werkzaamheden en de te maken kosten voor de ambassadeur cultuur wordt een budget beschikbaar gesteld van maximaal 5.000 euro per jaar. Met Bruinsma is afgesproken dat hij als zzp'er declaraties zal indienen.

Gemeentedichter

Bruinsma was van 2014 tot 2016 gemeentedichter van Smallingerland en vorig jaar Ambassadeur LF2018 voor de gemeente. Het college heeft hem gevraagd of hij wil doorgaan als ambassadeur cultuur, waarbij hij zich zal inzetten voor de gemeente, de mienskip, maar ook voor de legacy van LF2018.

Volgens het collega kan de ambassadeur de cultuur bevorderen binnen de mienskip, maar vooral bij bevolkingsgroepen die tot op dit moment niet of nauwelijks betrokken zijn. ,,Het is daarbij van belang dat iemand die de mienskip kent deze doelgroepen benadert en de cultuur promoot'', aldus het college.