Ie Sicht maakt plaats voor hotel van vijf verdiepingen

OUDEGA - De gemeente Smallingerland gaat onder voorwaarden akkoord met de sloop van Ie Sicht en de bouw van een nieuw hotel van vijf verdiepingen.

Bij de gemeente is in oktober een principeverzoek ingediend voor de sloop en herbouw van Ie Sicht aan de Hegewarren bij Oudega. De eigenaar wil Ie Sicht moderniseren, omdat de bestaande horecagelegenheid volgens hem niet langer rendabel is te exploiteren.

Nieuwe formule

De eigenaar is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe formule. Daarvoor is gekozen voor de volledige sloop van het bestaande complex en de herbouw van 36 appartementen van elk circa 70 vierkante meter. Er is gekozen voor driekamer-appartementen, waarbij de slaapkamers aan de landzijde komen en de woonkamers aan de waterzijde. Het complex zal zich blijven richten op de toeristische markt en behoeft geen permanente bewoning. Wel zal waarschijnlijk een vorm van particulier eigendom worden nagestreefd die in dergelijke complexen vaker voorkomt. De horecagelegenheid wordt in beperkte vorm teruggebracht en teruggehuurd door de huidige exploitant.

De daken zijn volledig in riet gedacht, waarbij per appartement een groot glasvlak is aangebracht. De gevels zijn in metselwerk uitgevoerd met een zeer beperkte goothoogte. De topgevel die is gericht naar het water functioneert met de zijn uitstraling als horeca uithangbord voor het totale gebied. Aan de waterzijde ontstaat ruimte voor een groot terras dat tevens de mogelijkheid bied voor een parkachtige uitstraling. Aan de westzijde komen parkeerterreinen voor 73 auto's.

Markant gebouw

Het bestaande Ie Sicht beslaat circa 930 vierkante meter en de hoogte blijft onder de 8 meter. Het voorgenomen plan voorziet in een horecagebouw van circa 570 vierkante meter. Het gebouw krijgt vijf bouwlagen met een maximale bouwhoogte van 15 meter. Ie Sicht ligt aan een kruispunt van waterwegen en is een belangrijk element in de omgeving. Een markant gebouw met een hogere bouwhoogte past volgens de gemeente wel binnen deze context.

Het plan past volgens de gemeente qua functie binnen de bestemming, maar de goot- en nokhoogte zijn daarmee in strijd. Daarnaast is gevraagd het terras deels over het water te bouwen en ook dat past niet binnen de regels. Dit water is eigendom van de provincie. Medewerking is alleen mogelijk via een afwijkingsprocedure of een herziening van het geldende bestemmingsplan.