Belastingservice Ouderen Bonden Smallingerland

Drachten - Vrijwilligers van Belasting Service Ouderenbonden Smallingerland helpen ouderen gratis om de belastingaangifte in te vullen.

Dit doen zij door de leden van de bonden te informeren door middel van de Info Magazines van de bonden. Om voor deze service in aanmerking te komen hanteren de vrijwilligers de volgende uitgangspunten:

- Geïnteresseerden moeten lid zijn van een van de Ouderenbonden, aangesloten bij de SOS (Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland), en

- Geïnteresseerden hebben een AOW en een klein pensioen.

Verwachtingen

De vrijwilligers:

o Komen bij de mensen thuis;

o helpen bij het invullen van de belastingaangifte;

o controleren, indien van toepassing, de huur- en zorgtoeslag;

o helpen bij het handmatig invullen van een eventueel F-biljet (bij overlijden);

o bij erfbelasting wordt echter doorverwezen naar een notaris, de gemachtigde of executeur.

Om gebruik te maken van de service, neem contact op met de coördinator, dhr. Theo de Jong (theojeltsje83@ziggo.nl of telefonisch, uitsluitend in de campagne periode, 1 februari t/m 31 maart, 06-22343411).

Wie al een contactpersoon heeft, kan rechtstreeks met hem of haar contact opnemen.

Deze service is gratis voor leden. Bedenk echter wel dat de hulpverlener hier geen vergoeding voor krijgt en de gemaakte kosten voor papier en inkt zelf draagt. Een kleine bijdrage is dan altijd welkom.

Voor de buitendorpen wordt een vergoeding voor de gereden kilometers gevraagd.