Nieuwe afspraken over industrieterreinen

Wolvega – Grote bedrijven horen in de industrieterreinen in Heerenveen en Drachten. Voor kleinere bedrijven is plek op de meer lokale bedrijventerreinen in de Stellingwerven en Opsterland. Zo vullen de gemeenten elkaar goed aan en is er ruimte voor alle typen bedrijven.

De colleges van Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben nieuwe afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van bedrijventerreinen in de regio. Heerenveen en Smallingerland richten zich daarbij, vanwege de gunstige ligging aan snelwegen, vooral op grootschalige ontwikkelingen.

Met de nieuwe afspraken vinden dat de colleges dat ze zorgen voor een evenwichtig aanbod aan nieuwe bedrijventerreinen met voldoende ruimte voor ontwikkelingen. ‘Hiermee blijven we de economische groei en toename van werkgelegenheid in de regio faciliteren.’ De afspraken zijn ter instemming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Dankzij onder meer de centrale ligging in het noorden, de goede ontsluiting via snelwegen en provinciale wegen en de beschikbaarheid van voldoende bedrijventerreinen, laat deze regio volgens de vijf colleges de grootste groei van werkgelegenheid zien in de provincie. 'Ook het feit dat het hier goed wonen is, draagt bij aan een prima vestigingsklimaat voor ondernemers.‘