Anna Joëlle Schönrock winnaar 45e FMDT Solistenconcours

GARYP - Anna Joëlle Schönrock heeft zaterdag in dorpshuis It Geahûs het 45ste Solistenconcours van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel gewonnen.

De beoordeling vond plaats op basis van het Unisono Reglement voor Solisten en Ensembles. Dit betekent dat de indeling in divisies plaatsvindt en er een puntenwaardering wordt toegekend op basis van het zogeheten 100-puntensysteem. Alle bij de federatie aangesloten verenigingen waren vertegenwoordigd. Het betreft Legato Burgum, De Bazuin Oentsjerk, Bernlef Noardburgum, Joost Wiersma Jistrum, De Lofstem Sumar, Looft den Heer Garyp en Speelt Wel Suwâld.

Ook senioren

De jury riep vorig jaar senioren en ensembles op om ook mee te doen. Een aantal deelnemers heeft hier gehoor aan gegeven. De 38 deelnemende solisten, duetten, kwartetten en kwintetten werden door Jappie Kuipers gejureerd. Bert Liefers begeleidde nagenoeg alle deelnemers op de piano.

Het solistenconcours verliep in goede, gezellige en ontspannen sfeer, alhoewel het voor de deelnemers wel de nodige spanningen oplevert. Gelukkig is de jury altijd zo ervaren om goed door heen te kijken. De geleverde prestaties waren weer van een goed niveau. Wat ook wel blijkt uit de uitslagen.

Uitslagen

Winnaar in de jeugddivisie werd Jisse Kuipers met 87 punten.

Winnaar in de 5e divisie werd het kwartet Jantine de Vries, Maaike Bosma, Aaltje Bosma en Sjoukje Zijlstra met 85 punten.

Winnaar in de 4e divisie werd het kwartet Sippy Bosma, Maaike Kingma, Wapkje van der Veer en Geertje de Jong met 88 punten.

Winnaar in de 3e divisie werd Niek de Jong met 88 punten.

Winnaar in de 2e divisie werd Roas Kuipers met 89 punten.

Winnaar in de 1e divisie werd Anna Joëlle Schönrock met 90 punten.

Winnaar van de slagwerk divisie werd Willem van der Heide met 80 punten.

Dagwinnaar

Omdat Anna Joëlle Schönrock de hoogste score had over het gehele solistenconcours kreeg, is zij de dagwinnaar. Daarmee verdiende zij de Bureau Benedictus wisselbokaal, die ze ontving uit handen van Federatiebestuurslid Paulus Koops.

Alle zeven divisie winnaars mogen op 18 mei 2018 de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel vertegenwoordigen bij De Klank & Slach fan Fryslân, het provinciale solistenconcours van de OMF in De Lawei in Drachten. Alle andere solisten, duetten, trio’s, kwartetten kunnen zich aanmelden voor deelname aan De Klank & Slach fan Fryslân.