Onderzoek naar monumentenstatus voor Geelgorsstraat

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland start een formele procedure om de 34 met sloop bedreigde woningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart de status van monument te geven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daartoe besloten nadat Smelne's Erfskip om de monumentenstatus heeft gevraagd, een petitie tegen de sloop op de Facebookpagina Drachten Terug in de tijd 554 handtekeningen verzamelde en de gemeenteraad een motie aannam om te zorgen voor behoud van de woningen. Zolang de procedure loopt hebben de woningen bescherming en kan geen sloopvergunning worden verleend.

14 punten

De gemeente heeft de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gevraagd een formeel advies uit te brengen over de monumentale waarde van het complex en de woningen. Als uit dat onderzoek blijkt dat er 14 punten worden toegekend, dan wordt overlegd met de eigenaar, woningcorporatie Accolade.

Die heeft eerder al aangegeven de woningen te willen slopen en vervangen door nieuwbouw, omdat ze niet meer zijn op te knappen. Volgens Accolade is de technische staat van de woningen heel slecht. Met alleen zijn problemen als onlogische indeling, tocht en vochtproblemen niet allemaal op te lossen. Daarnaast wil Accolade de woningen zo verduurzamen dat ze energieneutraal en gasloos worden.