Nieuw plein Burgum heet voortaan Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein

Burgum - Het nieuwste plein van Burgum heet voortaan Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein.

Bij de herinrichting van de hoofdweg door Burgum is een plein aangelegd op de kruising van de H. W. K. ridder Huyssen van Kattendijkeweg en de Hillamaweg en Tsjibbe Geartsstrjitte. Na een oproep vorig jaar zijn bij de gemeente door verschillende inwoners naamsuggesties voor het plein ingediend.

In overleg met én op advies van Dorpsbelang Burgum is besloten het plein de naam ‘Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein’ te geven. Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminia is van 1823 tot 1851 Grietman van Tietjerksteradeel geweest en van 1851 tot 1858 burgemeester van de gemeente Tietjerksteradeel.

Van Sminia heeft ook op die plek gewoond. De grote beukenboom die er nu nog staat, stond destijds in de tuin van Van Sminia. Onder het straatnaambordje wordt een infobordje geplaatst met informatie over Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminia.