CSG Liudger locatie Burgum is Elsevier’s Superschool

Burgum - CSG Liudger locatie Burgum is door Elsevier Weekblad uitgeroepen tot Superschool.

En dat is niet voor het eerst. Ook in 2018 mocht het school het predicaat Superschool dragen.Alle Nederlandse scholen met vmbo-, havo- en vwo-onderwijs worden jaarlijks door Elsevier Weekblad met elkaar vergeleken en beoordeeld.

Het predicaat Superschool wordt gegeven aan een select gezelschap van scholen die op één of meer afdelingen uitzonderlijk hoog scoren. CSG Liudger locatie Burgum mag zich voor het tweede jaar op rij, door de uitstekende resultaten op de afdeling vmbo gt, ook in 2019 officieel Superschool noemen. Locatiedirecteur Mieke IJedema: ,,In 2018 kregen we voor het eerst het predicaat Superschool. Dat het nu weer is gelukt, maakt het extra bijzonder. We waren op de hoogte van de gegevens van de Onderwijsinspectie, maar je houdt er niet rekening mee dat je het predicaat voor de tweede keer krijgt. Het is een enorm compliment voor ons onderwijsteam. We gaan het zeker vieren met het team en de leerlingen, maar we gaan ook vooral door met geven van goed onderwijs. Dat doen we door samen te werken, oog te hebben voor de toekomst en onze leerlingen meer te bieden dan alleen goed onderwijs.”

Elsevier Weekblad vergelijkt jaarlijks ruim 3000 scholen met elkaar op basis van onderwijsresultaten uit gegevens van de Onderwijsinspectie. Dit jaar zijn er 50 scholen die het predicaat Superschool mogen dragen. Het hanteert daarbij vier criteria: de onderwijspositie van de leerling in de derde klas ten opzicht van het advies van de basisschool, de onderbouwsnelheid waarin de tijd wordt gemeten die een leerling nodig heeft om in de derde klas te komen, het bovenbouwsucces waarbij wordt beoordeeld hoeveel leerlingen overgaan zonder te blijven zitten en in één keer hun examen halen en tot slot het gemiddelde cijfer voor het centraal examen.