Filmavond van Vogelwacht Drachten-Beetsterzwaag

Beetsterzwaag - Voor leden en belangstellenden van de Vogelwacht Drachten-Beetsterzwaag It Súd en Omkriten wordt maandag 28 januari vanaf 20 uur in de Bourskip te Beetsterzwaag enkele films van Gerrit Aalfs over de natuur in Friesland vertoond.

Na de pauze wordt een natuurfilm over het Fochteloërveen getoond.

Bijzonder filmmateriaal

Bij het zoeken naar geschikte beelden voor de jaarlijkse filmavond van de Vogelwacht Drachten- Beetsterzwaag stuitte de organisatie op films van Gerrit Aalfs (1892 – 1970), de nestor van de Friese smalfilm amateurs. Hij was tekenleraar op de RHBS in Harlingen, kunstgevoelig en had zeer veel aandacht voor wat er zich in het Friese land en de natuur afspeelde. De mensen completeerden daarin het culturele erfgoed.

De Vogelwacht laat 28 januari filmbeelden zien van de lege midden en van door Aalfs gefilmde vogels in het voorjaar (allemaal beelden van 1930 – 1955). Het oorspronkelijke filmmateriaal is afkomstig van het Friesch FilmArchief te Leeuwarden. Na de pauze is er een prachtige (hedendaagse) natuurfilm over het Fochteloërveen.

Voor meer informatie zie www.vogelwachtdrachten.nl.