Een gezonde start voor jongeren

Gorredijk - De gemeente Opsterland houdt dinsdag 22 januari tussen 14.45 uur en 17.30 uur de eerste stakeholdersbijeenkomst over JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) in OBS De Treffer in Gorredijk.

Verschillende partijen uit Gorredijk zoals Plaatselijk Belang, basisscholen en sportverenigingen zijn hiervoor uitgenodigd.

Achtergrond

Overgewicht is een sterk toenemend maatschappelijk probleem en is hierdoor, naast roken en overmatig alcoholgebruik, één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. We hoeven u niet te vertellen dat door overwicht de kans op bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekten toeneemt. Daarnaast heeft overgewicht grote gevolgen voor het individu zoals slechte prestaties op school/werk of een laag zelfbeeld.

JOGG probeert samen met partners de omgeving zodanig te beïnvloeden dat gezond gedrag wordt gestimuleerd en dat de gezonde keuze een gemakkelijke keuze wordt.

13e JOGG-gemeente

Gemeente Opsterland is sinds juni 2018 de 13e Friese JOGG-gemeente geworden. Opsterland heeft zich aan JOGG verbonden omdat zij meer wil inzetten op preventie en een impuls wil geven aan initiatieven die gericht zijn op preventie.