Voedselbank mist mensen die honger hebben

Drachten - De voedselbanken gaan in 2019 actief op zoek naar mensen die honger hebben en die nu geen beroep doen op voedselbanken. Niet iedereen die voldoet aan de toelatingsnormen weet de weg naar de voedselbank nu al te vinden. Onbekendheid, schaamte, en laaggeletterdheid zijn enkele oorzaken daarvan. Ook wordt de toelatingsnorm iets verruimd nu de BTW op basis producten van 6 naar 9 % is gegaan.

Verhoging normbedrag

De nieuwe toelatingsnormen voor 2019 zijn als volgt vastgesteld:

Basisbedrag per huishouden: € 135,-. (verhoging 5 euro t.o.v. 2018)

Per persoon: € 90,-. (verhoging 5 euro t.o.v. 2018)

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):

1 persoon was € 215, wordt € 225

2 volwassenen was € 300, wordt € 315

1 volwassene en 1 kind was € 300, wordt € 315

1 volwassene en 2 kinderen was € 385, wordt € 405

2 volwassenen en 2 kinderen was € 470, wordt € 495

1 volwassene en 3 kinderen was € 470, wordt € 495

Steeds groter aandeel in tegengaan voedselverspilling

De voedselbanken durven de verruiming van de toelatingsnorm aan, nu de voedselbanken bij steeds meer supermarkten en leveranciers voedsel kunnen ophalen, dat anders weggegooid zou worden.

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zie de website www.voedselbanksmallingerland.nl

Voedselbank Smallingerland zoekt donateurs

De voedselbank Smallingerland draait geheel op vrijwilligers en kosten die gemaakt worden, zoals huur/ energie gebouw en de kosten voor het transport moeten geheel worden betaald uit subsidies en giften. Echter de voedselbank draaiende te houden wordt, door de toenemende kosten, steeds moeilijker.

www.voedselbanksmallingerland.nl