Sweachster senioren willen wonen in een ‘hofje’ op het schoolplein

Beetsterzwaag - Er is een nieuwe woonvorm nodig voor ouderen die nu nog in een gezinswoning in Beetsterzwaag wonen. Een initiatiefgroep streeft naar een ‘hofje’ op de plaats van een van de basisscholen.

De beide Sweachster basisscholen maken straks ruimte, omdat ze samen zullen gaan in een nieuwe Bredeschool. Als beste locatie voor die Bredeschool ziet de gemeente de sportterreinen aan de Vlaslaan. Dat betekent dat beide schoolterreinen opnieuw ingevuld kunnen worden. Een initiatiefgroep met onder meer oud-wethouder Frouk Franssen heeft bij de gemeente al aangegeven dat ze op een daarvan graag een nieuwe woonvorm wil bouwen voor ouderen. Die categorie valt nu tussen wal en schip, omdat het aloude bejaardentehuis is verdwenen.

Flinke indicatie

,,Voor De Lijte en De Miente heb je tegenwoordig al een flinke indicatie nodig, daar komen wij als gezonde ouderen niet meer voor in aanmerking’’, zegt Franssen (71). ,,Wij zijn nu nog gezond van lijf en leden, maar dat kan zomaar veranderen. Bovendien zit mijn generatie nu in een gezinswoning, die eigenlijk al te groot is voor ons. Wij houden de boel op, maar we kunnen geen kant op, want tussen gezinswoning en zorgcentrum vind je niet veel meer, zeker in Beetsterzwaag niet.’’

Samen met een aantal gelijkgestemden heeft Franssen een Initiatiefgroep opgericht, die sinds de zomer ijvert voor een nieuwe woonvorm voor ouderen in Beetsterzwaag. De groep heeft al contact gelegd met de ideële Stichting Knarrenhof, die landelijk projecten ondersteunt die uitgaan van het aloude hofje. De Sweachsters denken dat ook in hun dorp zo’n vorm van wonen goed inpasbaar is. ,,Dan heb je privacy, maar toch is er een netwerk van mensen om je heen waar je eventueel een beroep op kunt doen. Je woont zelfstandig, maar bijvoorbeeld wel met een gezamenlijke tuin. En zo’n hofje kan alleen voor ouderen zijn, maar je kunt ook denken aan meerdere generaties bij elkaar.’’

Dringen

In een gesprek met wethouder Anko Postma heeft de Initiatiefgroep haar wensen uitgesproken en de gemeente gevraagd de mogelijkheden open te houden. ,,Want als die beide terreinen vrijkomen, dan staan de commerciële ontwikkelaars natuurlijk te dringen om er dure appartementen neer te zetten. Vooral het argument dat door een nieuwe woonvorm ook de doorstroming op gang komt, spreekt de gemeente wel aan. Als wij daarin terecht kunnen, komt een aantal gezinswoningen vrij en als daardoor gezinnen doorstromen, maken die elders ook weer ruimte voor starters’’, zegt Frouk Franssen.

Eind deze maand beslist de gemeenteraad over de plek voor de Bredeschool, dus is het nu tijd om spijkers met koppen te slaan, vindt de initiatiefgroep. Allereerst willen ze weten of er genoeg belangstellenden zijn voor hun initiatief. Zijn die er, dan volgt zeer binnenkort een informatiebijeenkomst. Daar kunnen de diverse mogelijkheden en concepten worden besproken. ,,En hopelijk ontstaat er dan een groep waarmee we verder de plannen kunnen uitwerken. De gemeente kan niet alle wensen honoreren, dus een breed gedragen initiatief dat past in de visie van Opsterland wordt met open armen ontvangen.’’

Aanmelden

Inwoners van Opsterland die belangstelling hebben om samen met anderen in een nieuwe woonvorm te wonen, kunnen zich melden bij Frouk Franssen-Eikema, telefoon 0512-382184 of 06-13340635 of per mail aan froukfranssen@planet.nl.