Verhalenmiddag in Observeum

Burgum - In het Observeum in Burgum worden zondag 20 januari vanaf 14.30 uur twee verhalen verteld in het Observeum: het eerste gaat over Tjalling Hayes Haisma en Willem Bartel van der Kooi; het tweede gaat over de Bruggen van Burgum.

Om half drie vertelt Pier Boonstra een bijzondere geschiedenis: de luisteraars horen het verhaal van de Pleats, het historische pand in het hart van Burgum; bij sommige senioren is de oude heren-boerderij ook bekend als Haisma’s Pleats. Hoe het nu precies zit met die familie Haisma en welk verband er is met de Friese kunstschilder Willem Bartel van der Kooi wordt in de eerste zondagmiddag-vertelling van januari uit de doeken gedaan: hoe zat het bijvoorbeeld met de relatie tussen Tjalling en Willem en wat speelde er eigenlijk met Jetske? Is er een verband met de naamgever van de Tjalling H. Haismastraat? En waarom staat er een gedenksteen voor Willem op het kerkhof bij de Kruiskerk en wanneer is die steen daar geplaatst? Op al deze vragen wordt in een boeiend verhaal een antwoord gegeven.

Henk de Jong zal daarna (om half vier) een interessant verhaal vertellen en wel over de Bruggen van Burgum.

Informatie via telefoon: 0511-465544 (dagelijks -niet op maandag- tussen 13:00 en 17:00 uur) of www.observeum.nl