Nieuwjaarsconcert Fries Symfonie Orkest en Adri de Boer

Beetsterzwaag - Het Fries Symfonie Orkest geeft zondag 20 januari vanaf 16 uur met troubadour Adri de Boer een Nieuwjaarsconcert in de Ontmoetingskerk te Beetsterzwaag.

Behalve liedjes van en met De Boer brengt het amateurorkest van hoog niveau ook werk van enkele Russische componisten ten gehore. Voor het volledige programma en kaartverkoop zie www.fso.frl