Week van Gebed 2019: recht voor ogen

Ureterp/Wijnjewoude/Frieschepalen - In Ureterp, Wijnjewoude en Frieschepalen wordt van 20 tot en met 27 januari de Week van gebed gehouden.

Recht voor ogen is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. Ook in Opsterland zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom.

De gebedssamenkomsten zijn:

• Maandag 21 jan. PKN De Ontmoetingskerk Ureterp, Mounestrjitte 12.

• Dinsdag 22 jan. Hervormde Gemeente Wijnjewoude in kerk Duurswoude, Breeberchspaed 1, Wijnjewoude

• Woensdag 23 jan. GKV De Levensbron Ureterp, de Feart 85.

• Donderdag 24 jan. Gereformeerde Kerk Wijnjewoude in gebouw ‘t Trefpunt, Merkebuorren 34.

• Vrijdag 25 jan. vGKN Frieschepalen, Tolheksleane 41.

• Vrijdag 25 jan. Prayernight (door en voor jongeren) De Ontmoetingskerk Ureterp, Mounestrjitte 12.

• Zaterdag 26 jan. GKV de Paedwizer Frieschepalen, ’t Paed 1.

• Zondag 27 jan. gezamenlijke afsluiting PKN It Keningsfjild Bakkeveen/Ureterp, in kerk St. Piter in Ureterp, Selmien East 47.

Alle gebedsbijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren een klein uur. Organisatoren zijn de meewerkende kerken.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid.

Voor meer informatie: www.weekvangebed.nl, telefonisch via met Jan de Jong, tel. 0512-302571 of met een van de meewerkende kerkgemeenschappen.