Twaalf sollicitanten voor Smallingerland

Drachten - Op de vacature van burgemeester van Smallingerland hebben twaalf mensen gesolliciteerd. Van de negen mannen en drie vrouwen is er één jonger dan vijftig jaar. Meer dan de helft van de kandidaten is lid van de VVD (4) of het CDA (3).

De andere vijf gegadigden zijn lid van D66 (2) of PvdA (1) of van geen enkele partij (2). Bij de vorige burgemeestersprocedure voor Smallingerland in 2012 waren er twintig sollicitanten.

De burgemeesterspost in Smallingerland kwam anderhalf jaar geleden vrij na het vertrek van Tjeerd van Bekkum. Hij ging aan de slag als directeur van de stichting Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Tom van Mourik volgde de heer Van Bekkum tijdelijk op als waarnemend burgemeester. Met het openstellen van de vacature is gewacht tot na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar en het inwerken van de nieuwe raad en het college.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok verwacht dat de nieuwe burgemeester eind maart kan aantreden. De heer Van Mourik blijft tot begin maart aan als waarnemend burgemeester.

De commissaris heeft na gesprekken met kandidaten een selectie uit de sollicitanten gemaakt en hierover donderdag overlegd met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. Die krijgt alle sollicitatiebrieven te zien. De commissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt aan de raad verslag uit, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministerraad volgen in hun voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.