Scholen aan De Weeme Drachten en Tuskenwegen Opeinde mogen plat

Drachten - De gemeente Smallingerland trekt 517.000 euro uit voor de sloop van de schoolgebouwen aan de Weeme 1 in Drachten en Tuskenwegen 13 in Opeinde.

De kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen van onderwijshuisvesting. Na de sloop worden beide percelen verkocht. De opbrengst daarvan gaat weer terug naar de pot voor onderwijshuisvesting.

De schoolgebouwen aan de Weeme 1 in Drachten en de Tuskenwegen 13 in Opeinde worden niet meer gebruikt. De school aan de Weeme is ooit gebouwd als gereformeerde lagere school en werd tot 2017 gebruikt door SO de Zwaai. Daarna heeft de ISK, in afwachting van hun nieuwe school aan het Zetveld, tijdelijk gebruik gemaakt van het gebouw. In het schoolgebouw van Opeinde zat de voormalige basisschool de Bernebrêge. Na de fusie van de beide basisscholen in Opeinde is de nieuwe school de Leister Igge ontstaan en is de Bernebrêge vervallen.

Voor beide gebouwen geldt dat ze niet meer nodig zijn voor het onderwijs. Daarnaast zijn beide gebouwen verouderd en zijn er grote investeringen nodig om het gebouw nog te kunnen gebruiken. Daarom stelt het college voor om in verband met vandalisme de beide scholen zo snel mogelijk te slopen.

De sloop van De Weeme kost 159.500 euro, de sloop van de Peinder school 100.600 euro. Daarnaast is nog geld nodig voor onderzoeken, leges en afsluitkosten en projectmanagement. In de pot onvoorzien staat een bedrag van 65.000 euro. De boekwaarde van De Weeme is nog 141.500 euro, de school aan de Tuskenwegen staat nog voor 15.000 euro in de boeken.

De sloop kost meer dan eerdere vergelijkbare projecten. Dit komt doordat er asbest moet worden verwijderd uit De Weeme (raming 50.000 euro extra) en omdat de prijzen door de huidige markt razendsnel oplopen.