Kennismaken met zenmeditatie

Drachten - De meditatiegroep in Drachten houdt donderdag 17 januari van 20.00 uur tot 21.30 uur een kennismakingsavond voor mensen die kennis willen maken met zenmeditatie.

Er wordt dan uitleg gegeven over zenmeditatie, over je zithouding, wat de verschillende onderdelen van een cursusavond zijn en hoe de gang van zaken is. Na de uitleg wordt geoefend met het zittend mediteren en de loopmeditatie. De kennismakingsavond is in het gebouw van speeltuin De Wiken, St. Jansberg 31a in Drachten en is gratis.

De kern van meditatie is heel eenvoudig. Stil en rechtop zitten en je aandacht op de ademhaling richten, om zo in het hier en nu te komen en te blijven. Gedachten en gevoelens komen en gaan. Je probeert ze te zien zonder erin mee te gaan. Je aandacht blijft bij je ademhaling.

Wie ervaring heeft met mediteren en geen uitleg meer nodig heeft over de gang van zaken, kan zo instromen in de doorgaande meditatiegroep. Deze komt elke donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur bijeen in het gebouw van speeltuin De Wiken. De avonden staan open voor zowel beginners als voor mensen die al vertrouwd zijn met zenmeditatie. Meer informatie staat op de website www.zendrachten.nl

Voor wie wil kennismaken met zenmeditatie, is de kennismakingsavond van 17 januari een mooie gelegenheid om te kijken of het iets voor je is.Aanmelden en meer informatie bij meditatieleider Lisette Durenkamp, via e-mail: lisettedurenkamp@knid.nl of bellen 06-22621672.