Fries kampioenschap dammen

Ureterp - In MFC de Wier wordt woensdag 16 januari vanaf 14.30 uur gestreden om het Fries Kampioenschap voor viertallen van het basisonderwijs.

Er wordt gestreden in de categorie welpen (dit zijn leerlingen uit groep 5 en 6) en de categorie pupillen. (dit zijn leerlingen uit groep 7 en 8). Naast de Friese titels kunnen ook een heel groot aantal teams zich plaatsen voor de Halve Finale van Nederland van zaterdag 13 april. Publiek is natuurlijk van harte welkom bij dit Fries Kampioeschap.

Er hebben zich totaal 21 teams van zeven verschillende scholen uit heel Friesland aangemeld voor dit Kampioenschap. De volgende scholen hebben zich aangemeld voor dit Friese Kampioenschap:

OBS De Romte Dronrijp

CBS De Finne Aldeboarn

CBS De Tarrissing Rinsumageest

SWS De Leister Igge Opeinde

GBS Eben Haëzer Ureterp

OBS De Lytse Terp Minnerstga

OBS De Boarne Akdeboarn