Art Beetsterzwaag voortaan jaarlijkse kunstbeurs

Beetsterzwaag - Projectruimte-Hoofdstraat17 houdt de laatste twee weekeinden van januari een nieuwe Kunstbeurs, Art Beetsterzwaag. Het moet een jaarlijks evenement worden.

Art Beetsterzwaag is in twee weekeinden een kleinschalige kunstbeurs, waar zeven toonaangevende galeries en kunsthandelaren een uitgelezen selectievan hun aanbod voorstellen. Daarnaast worden twee accentpresentaties voorgesteld, zowel rond de Friese kunstenaar Gerrit Benner als rond twee spilfiguren uit de Nul-beweging: Jan Henderikse en Henk Peeters. Om het geheel af te ronden worden onder de noemer ‘Lezingen op zondag’ enkele persoonlijkheden uit de kunstwereld uitgenodigd voor een lezing.

Genodigden

Art Beetsterzwaag wordt voor genodigden geopend op zondag 13 januari vanaf 15.00 met een inleiding door Bert Looper, directeur van Tresoar in Leeuwarden over noordelijke en zuidelijke kunst in Europa. De kunstbeurs is daarna de twee opeenvolgende weekeinden te zien op vrijdag, zaterdag en zondag, steeds van een uur ‘s middags tot zeven zeven uur ‘s avonds. De kunstbeurs is in Projectruimte Hoofdstraat 17, die ook het initiatief heeft genomen. Art Beetsterzwaag wordt opgezet als een jaarlijks te vieren moment met de bedoeling het de komende jaren verder te laten uitgroeien.

,,Met Art Beetsterzwaag willen we aanknopen bij de culturele rol die Beetsterzwaag steeds vervulde op regionaal en landelijk niveau. We hopen dan ook dat we met Art Beetsterzwaag een initiatief tot leven wekken dat kan uitgroeien tot een jaarlijks evenement met een groeiende culturele impact. Uit het gegeven dat de programmering van Art Beetsterzwaag en de invulling ervan op zeer korte tijd vastlag mogen we besluiten dat er een behoefte bestaat aan dergelijke kunstevenementen’’, zegt Roland Janssen, de organisator en initiatiefnemer van Art Beetsterzwaag.

Ontmoetingsplek

Hij startte in het najaar van 2016 Projectruimte-hoofdstraat17 met met doel een tentoonstellingsruimte en internationale culturele ontmoetingsplek te maken van het statige voormalige gemeentehuis. Ondertussen werden een tiental tentoonstellingen aan het publiek voorgesteld, waarbij bijna honderd kunstenaars over het voetlicht werden gebracht. ,,Tijdens deze periode mochten we ruim 10.500 bezoekers verwelkomen.’’

In 2018 was Projectruimte-hoofdstraat17 een belangrijke partner en locatie tijdens de manifestatie Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa en deelnemer aan het evenement Culturele Hoofdstraat Beetsterzwaag.

'Projectruimte-hoofdstraat17' is gevestigd in een statig blokvormig gebouw dat in 1837 gebouwd werd als Grietenijhuis van Opsterland. Een Grietenij was in Friesland de voorloper van de huidige Nederlandse gemeente. Grietman was toen de benaming voor burgemeester. In het gebouw werd ook een tijdlang, tot in 1923, recht gesproken. Toen in 1851 gemeentewet werd aangenomen werden de grientenijen gemeenten en de grietmannen burgemeesters. Sindsdien was het pand aan de Hoofdstraat 17 Raadhuis en werd het in gebruik genomen als gemeentehuis.

Deelnemers

Aan Art Beetsterzwaag wordt naast Projectruimte-hoofdstraat 17 deelgenomen door:

Prentwerk Art & Art Books, Groningen

- opgericht in 1993, een online antiquariaat gespecialiseerd in kunstboeken en moderne en hedendaagse kunst, waaronder fotografie en het werk van kunstenaars uit de Noordelijke Nederlandse provincies.

Collectie Harms Rolde, Nooitgedacht

- gespecialiseerd in de veelzijdige stroming van het Hedendaags Realisme. Naast Henk Helmantel vertegenwoordigt het ook kunstenaars als Matthijs Röling, Wout Muller, Sam Drukker en Pieter Pander. Het overgrote deel van deze kunstenaars is afgestudeerd aan de Academie Minerva in Groningen.

Galerie Welkenhuysen, Utrecht

- Frank Welkenhuysen Galerie & Kunstmakelaardij handelt in hedendaagse en moderne kunst, schilderijen uit de 19e en 20e eeuw, kunst uit Nederlands-Indië/Indonesië. De galerie is gespecialiseerd in het werk van graficus M.C. Escher (1898-1972) en vertegenwoordigt hedendaagse kunstenaars als Stefan Bleekrode, Qassim Alsaedy en Eja Siepman van den Berg en klassiek moderne kunstenaars als Charley Toorop, Gerrit Benner en Jan Altink. Op Art Beetsterzwaag wordt onder andere werk getoond van M.C. Escher, Dorothee Loriquet, Stefan Bleekrode, Qassim Alsaedy, Charley Toorop, Gerrit Benner en Jan Altink.

Kunsthandel Ter Borg, Groningen

- gespecialiseerd in het klassieke moderne werk van de Groninger Ploeg. Daarnaast wordt ook hedendaags werk getoond van onder meer Harry Wolfkamp, Piet Sebens, Michael Buter, Gertjan Scholte Albers en Jasper Oostland.

Kunstruimte Wagemans, Beetsterzwaag

- Het in 1997 door Fred Wagemans gestartte kunstruimte Wagemans volgt een tweesporenbeleid waarbij aan de ene zijde kunst uit de noordelijke regio wordt gebracht en wordt samengewerkt met de noordelijke musea en instellingen. Aan de andere zijde is er de collectie met een zeer eigenzinnig en (inter)nationaal profiel. Hier ligt de focus op JCJ Vanderheyden, Leon Adriaans, Henk Peeters, Marrigje de Maar, Jan Loman en de Amerikaanse kunstenaars Jan Frank, Peter Fend en David Kremers.

Kunsthandel Peter ter Braak, Groningen

- gespecialiseerd in Hollandse en Belgische schilderkunst uit de periode 1900-1980 en de Hollandse klassiek modernen uit de periode 1930-1960. Daarnaast worden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd met hedendaagse kunstenaars, veelal uit de noordelijke regio. Op Art Beetsterzwaag presenteert Peter ter Braak onder andere figuratieve en non-figuratieve schilderijen van de Nieuwe Haagse school en de groepen 'Creatie' en 'Nieuw Beelden'. Er is werk te zien van onder andere Dolf Breetvelt, Roelof Frankot, George Lampe en Jaap Nanninga.

Projectruimte-hoofdstraat17, BeetsterzwaagSinds de oprichting is Galerie Schoots + Van Duyse, Antwerpen nauw betrokken bij de programering. Op Art Beetsterzwaag worden enkele topstukken van Bram Bogart, Corneille, Lucebert, Ger Lataster, Armando en Eja Siepman van den Berg gepresenteerd. Tevens wordt getoond in een kastenproject enkele kunstenaars van nationale en internationale faam waaronder Joseph Beuys, Berlinde De Bruyckere, Louise Bourgeois, Pearl Perlmuter en Klaas Gubbels.

Accentpresentaties

Daarnaast toont Art Beetsterzwaag twee kleine accentpresentaties die de focus richten op enkele belangrijke kunstenaars uit de Friese en Nederlandse kunstgeschiedenis: Gerrit Benner en Jan Henderikse/Henk Peeters.

Gerrit Benner

werd in 1897 te Leeuwarden geboren. Hij wordt beschouwd als een van de meest expressieve schilders van het Friese landschap, een onderwerp dat naast zijn iconische ruiters en paarden steeds terugkomt in zijn werk. Benner was een figuratieve schilder maar door de sterke vereenvoudiging van zijn landschappen leunt veel van zijn werk dicht tegen het abstracte aan. Uit zijn ruige schilderstijl en zijn intense kleurenpalet spreekt een grote betrokkenheid met zijn onderwerpen. Benner, die een autodidact was, werkte vrijwel in een isolement, afgesloten van externe invloeden. Na de oorlog kwam hij onder meer in contact met Constant en Karel Appel en herkende hij zichtzelf in hun werk. Toch is Benner zijn eigen gevoel blijven volgen, wat zich uitkristalliseerde is een eigen en unieke beeldtaal.

Jan Henderikse (1937) en Henk Peeters (1925-2013)

waren de meest radicale kunstenaars van de Nederlandse NUL-groep. In tegenstelling tot de andere twee, Jan Schoonhoven (1914-1994) en Armando (1929–2018), verwierpen zij beiden consequent alle persoonlijk handschrift en vervingen het door direct beschikbaar en niet met hun persoon verbonden materiaal. Dikwijls had hun werk een seriematig karakter. De reliëfs met autonummerborden en munten van Henderikse zijn ook verwant aan het Franse Nouveau Realisme en de Amerikaanse Pop Art.

Peeters gebruikte natuurlijker materialen als donswatten, vogelveren en water in zakjes. Omdat ontwerp en uitvoering gescheiden konden, is zijn werk al vanaf 1961 conceptueel. Vintage werk van Henderikse en Peeters uit de NUL-periode (1961-1967) is bijzonder zeldzaam. Terwijl hun methode en materiaalgebruik in theorie een grote, vrijwel onbeperkte, oplage toestaan, is de werkelijkheid tegenovergesteld. In Art Beetsterzwaag worden enkele van de zeer weinige, beschikbare historische werken getoond.

Tijdens de twee opeenvolgende weekenden van Art Beetsterzwaag worden op de zondagmiddagen vanaf 15.00 uur lezingen gepland. Meer gegevens worden later medegedeeld.

www.projectruimte-hoofdstraat17.com