Smallingerland kijkt op Nieuwjaarsreceptie naar de toekomst

Drachten - Vele honderden inwoners van Smallingerland kwamen vanmiddag naar de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente om vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar te wensen.

In de Lawei was de grote foyer flink bezet, terwijl ook de andere ruimtes van de schouwburg niet over belangstelling te klagen hadden. Zo namen veel mensen een kijkje in de Galerij, waar de uitgebreide tentoonstelling is te zien over de Drachtster skûtsjes. In de kleine foyer was de Silent Disco, waar mensen via een hoofdtelefoon konden luisteren en bewegen op hun eigen muziek. de eenjarige Drachtster wiegde gezellig mee met zijn moeder.

Burgemeester Tom van Mourik hield de traditionele nieuwjaarsrede. Hieronder de tekst die hij uitsprak:

Het is voor mij een eer om u aan de start van het nieuwe jaar, namens het gemeentebestuur hier welkom te mogen heten en u het beste voor 2019 te mogen wensen. Ik hoop dat 2019 u veel goeds brengt en dat het u in alle opzichten voor de wind zal gaan.

Op deze plaats, past een terugblik op 2018 waarna vervolgens de blik op 2019 gericht kan worden.

Wat bracht 2018 ons. We hebben Koningin Maxima op bezoek gehad. Een bliksembezoekje aan Drachten en de Lawei om het muziekonderwijs aan kinderen te promoten. Een mooie happening en een memorabel moment.

Onze bevolking groeit nog steeds. We gaan richting de 56.000 inwoners. Onze oudste inwoner is een vrouw van 103 jaar. Op dit moment telt Smallingerland 7 personen die ouder zijn dan 100 jaar, allemaal van het vrouwelijke geslacht!

We hebben een gezonde bevolkingsopbouw met een grote beroepsbevolking tussen de 15 en 65 jaar. Het M.B.O.-onderwijs in Drachten doet het fantastisch. De leerlingen aantallen blijven groeien. Dit jaar hebben we 4.400 mbo-ers. en de prognoses voor de komende jaren zijn goed. Friese Poort heeft met het oog hierop rond de zomer besloten ettelijke miljoenen euro’s in nieuwbouw in Drachten te investeren. De mbo’s leiden het personeel van morgen op.

Bedrijven die strategisch positie moeten kiezen, slaan daar op aan en kiezen voor Drachten. Voorbeeld is Van der Heide Bliksembeveiliging dat dit jaar met 130 werknemers in Drachten neerstreek. Positief en belangrijk voor de toekomst.

Een paar mijlpalen die het straatbeeld en de leefomgeving van Smallingerland in 2018 zichtbaar hebben verbeterd:

- Opening van de Splitting, tot stand gekomen in een interactief proces.

- De opening van het vernieuwde busstation.

- Herinrichting van de Kaden

Een ander belangrijk wapenfeit van 2018 is de feitelijke start van de Peinder Mieden, waar op de valreep van 2018 45 bouwkavels bouwrijp werden opgeleverd. Nu dit project éénmaal over het dode punt heen is, is er een wachtlijst van 78 mensen die daar graag willen wonen. Wie wil er nu niet wonen in een natuurgebied! Het eindresultaat belooft heel bijzonder te worden en het past in de gemeentelijke traditie van eerdere spraakmakende voorbeeldplannen in onze gemeente zoals Morrapark en De Sanding.

Een heel bijzonder hoogtepunt was de opening van het Integraal Kind Centrum De Leister Igge in Opeinde, de eerste duurzame school met 0 op de meter in een bestaand gebouw. Landelijke publiciteit voor een uniek project, waar verschillende partijen echt hun nek voor uit hebben durven te steken!

We hebben in het jaar van Culturele Hoofdstad veel culturele initiatieven gezien met Finestra Aperta als een hele bijzondere productie. Ik heb als nieuwkomer Simmerdeis mogen meemaken. Prachtig! Dit festival is een spraakmakende traditie aan het opbouwen die alom wordt herkend en erkend.

Tot zover de hoogtepunten.

Er was ook verdriet in 2018. Een dramatische brand aan de Handwerkerszijde in Drachten met twee dodelijke slachtoffers, een moeder en haar kind. Een schok voor de Drachtster samenleving, waarbij de buurt, na het eerste verdriet, heel snel liet zien hoe ze het gezin wilde en kon opvangen en bijstaan. Die saamhorigheid was hartverwarmend.

Dat was ook zo toen de bekende Drachtster Tjerk van Dijk om het leven kwam, toen zijn vliegtuigje neerstortte. Een sociale hoogvlieger, geliefd door velen. Het was een schok en verdriet voor heel veel mensen, waarbij de indrukwekkende uitvaart plechtigheid op het vliegveld hoop ik, veel mensen toch iets van troost heeft geboden.

Ze zijn in onze gedachten.

De verkiezingen voor de gemeenteraad betekenden een politieke aardverschuiving in onze gemeente. Het politieke podium in Smallingerland veranderde ingrijpend. De invoering van de koopzondag kreeg veel aandacht. Die was er ook voor de besluitvorming over de standplaatsen voor woonwagenbewoners, om nog een andere langlopende kwestie te noemen.

2019 belooft politiek een uiterst interessant jaar te worden. Want we krijgen te maken met een voor Drachten ongewoon verschijnsel: de bodem van de schatkist raakt in zicht.

Wat doet dat met voornemens en keuzes? Nu Smallingerland financieel niet langer ruim in de jas zit, zal het vaker een kwestie van of/of worden. Een automatisch en/en laten we achter ons. We moeten knopen doorhakken, óók omdat tijd geld is. We moeten beslissen over zaken als: Waar komt de nieuwbouw van zwembad De Welle? Welke kant gaan we op met het sociaal Domein? Zijn we in staat om een groot project als de gebiedsontwikkeling tussen Drachten-West en Grou in het spoor te krijgen? En, meer intern, kunnen we de aanpassing van de ambtelijke organisatie, na jaren werk, in 2019 afronden?

Kunnen we – en dat is denk ik het belangrijkste – de samenleving op een goede manier inschakelen bij de keuzes die gemaakt moeten worden? Slagen we erin om onze burgers te betrekken bij de verschillende plannen en activiteiten? Een voorzichtig begin is er. De discussies over de omgevingsvisie, de dialoog rond de herinrichting van de Torenstraat, de inschakeling van Tuinambassadeurs, zijn voorbeelden.

Het is een kwestie van gewenning, van mentaliteit en van een ambtelijk apparaat dat een sterke wil en de ambitie heeft om excellente dienstverlening te bieden. Genoeg uitdagingen, laten we er samen een heel mooi 2019 van maken.

Ik wens u in 2019 heel veel goeds in uw werk, in uw persoonlijk leven en in uw gezondheid.

Ik winskje jim allegearre folle lok en seine en in fantastysk 2019.

Foto’s Fokke Wester