Kinderen van 't Tweespan krijgen les in positieve kijk op de wereld

Drachten - Kinderen uit groep 7 en 8 van ’t Tweespan in Drachten krijgen deze week een masterclass in het ontwikkelen van een wereldbeeld dat overeenkomt met de werkelijkheid.

Veel Nederlanders denken dat de armoede in de wereld nog even groot is als dertig jaar geleden. Dat beeld klopt niet: de afgelopen decennia is er vooral in ontwikkelingslanden grote vooruitgang geboekt. Ook kinderen hebben vaak een somberder beeld van wereld dan nodig.

Tijdens de masterclass van de journalistieke organisatie World’s Best News leren kinderen over vooruitgang in de wereld op het gebied van armoede, veiligheid en milieu. Ook onderzoeken ze welke rol zij zélf in die vooruitgang kunnen spelen. De masterclass maakt deel uit van IMC Basis, een speciaal lesprogramma van de IMC Weekendschool.

Plastic soep

Volgens docent en journalist Marianne Lamers van World’s Best News maken veel kinderen zich grote zorgen over de wereld: ,,Luchtvervuiling, uitstervende diersoorten, de plastic soep in onze zeeën, armoede en oorlog: als je alleen op de berichten uit het nieuws afgaat, lijkt het heel slecht te gaan met onze aarde.” Volgens Lamers is het dan ook niet zo gek dat veel kinderen rondlopen met een inktzwart wereldbeeld: ,,Journalisten brengen vooral slecht nieuws. Voor kinderen – die nog zeventig jaar of meer voor de boeg hebben – is dat keihard.”

De masterclass leert kinderen hoe ze voorbij de dagelijkse, alarmerende berichten in het nieuws kunnen kijken. ,,Wie kijkt naar de langere termijn ziet dat de wereld er op veel fronten veel beter voorstaat dan vroeger,” zegt Lamers. ,,In de les die we samen met IMC hebben ontwikkeld, laten we dit aan kinderen zien. Door met een open blik naar nieuws over de wereld te kijken, versterkt het de motivatie en het vertrouwen dat onze inzet zinvol is.”

World’s Best News

World’s Best News schrijft nieuwsberichten over vooruitgang in de wereld op haar website en social media kanalen. Daarnaast geven ze trainingen aan journalisten en gastlessen op scholen. IMC biedt aanvullend onderwijs aan gemotiveerde kinderen uit verschillende steden in Nederland. Samen met IMC Weekenschool geeft World’s Best News dit schooljaar masterclasses aan 800 kinderen op 32 scholen.