Tút-en-derút bij basisschool Dûbel-Ien in Sûwald

Sûwald - Wethouder Rommert Dijk onthult tijdens de eerste schooldag van het jaar samen met de schoolkinderen een tút-en-derút bord.

Het bord staat op de plaats waar ouders even een moment mogen stilstaan met hun auto om daar de kinderen te laten uitstappen. Na een tút rijden ze verder zodat er plaats is voor de volgende auto. Met het tút-en-derút-bord willen de school en gemeente Tytsjerksteradiel gevaarlijke situaties tussen kinderen en automobilisten voorkomen.

Bij basisschool Dûbel-Ien rijden ’s ochtends en ’s middags veel auto’s om kinderen af te zetten of op te halen. Sommige ouders parkeren de auto voor de school zodat ze hun kinderen naar binnen kunnen brengen. Daardoor is het er soms erg druk. Om onveilige situaties te voorkomen klopte de basisschool aan bij de gemeente met de wens voor een tút-en-derút-bord.

Wedstrijd

De kinderen van groep 5 tot en met 8 van Dûbel-Ien gingen vervolgens aan de slag met een ontwerp voor het tút-en-derút-bord. Uit ongeveer 50 tekeningen koos wijkagent Japke Kroes de mooiste uit. De winnende tekening plaatste de gemeente op het tút-en-derút-bord. Winnares Silke Kirchner uit groep 8 mag maandag samen met wethouder Dijk het bord onthullen.