Jansma herstart herinrichting van De Kaden

Drachten - Aannemer Jansma Drachten BV start maandag met de afrondende werkzaamheden aan de Kaden.

De herinrichting van De Kaden moet het uitgaansgebied beter laten aansluiten op het winkelgebied in het centrum. Belangrijkste wijziging is de verbreding van de voetpaden voor de winkels en restaurants, waardoor er extra ruimte ontstaat voor uitstalling en terrassen. De huidige fietspaden komen daardoor te vervallen. De fietsers komen in het vervolg op de rijbaan te rijden. Dat lijkt minder veilig, maar het is volgens de gemeente een gebruikelijke situatie op een 30-km weg.

Rotonde

Een belangrijk element in de plannen was de aanleg van een rotonde op de kruising van de Kaden met de Dwarsvaart en de Raai. Die is in november al opgeleverd, met een deel van de Zuidkade. Daarna is het werk stilgelegd in verband met de drukke winkelperiode rond Sinterklaas en Kerst.

Voor de komende periode staan op de planning de Noordkade tussen Nachtegaalstraat en de Tine Talmanstraat en het resterende stuk van de Zuidkade. Maandag wordt begonnen met het voorbereiden en uitbreken van een deel van de Noordkade. Dit deel wordt afgesloten voor verkeer. In week 3 wordt de Noordkade per werkvak opnieuw bestraat.

Doorsteek

Jansma pakt allereerst het deel aan vanaf Café Tsjoch op nummer 26 tot restaurant/eetcafe Binnen op nummer 54. Vanaf dat punt kan verkeer via het middenterein de Zuidkade bereiken. Daar geldt eenrichtingsverkeer, maar de panden aan de Noordkade blijven bereikbaar via een doorsteek. De parkeerplaatsen op het middenterrein zijn toegankelijk via de Zuidkade.

Half februari verwacht de aannemer dit op te leveren. Dan gaat het werk verder met het volgende deel van de Noordkade.