Kwart meer autobranden in 2018

Drachten/Gorredijk - In 2018 is het aantal autobranden in Nederland met meer dan een kwart toegenomen tot ruim 5500. In Drachten en Gorredijk steeg het aantal autobranden nog veel sterker.

In alle provincies is sprake van een stijging, behalve in Flevoland. Dat blijkt uit cijfers van de site alarmeringen.nl. In sommige plaatsen kan worden gesproken van een explosieve groei.

De teller voor 2018 kwam uit op 5574 autobranden waarvoor via het landelijke P2000-netwerk een alarmering is verzonden. Dit is ruim 23 procent meer dan de 4524 meldingen die in 2017 werden verzonden. Branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn in deze dataset zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten.

Zes keer zoveel

In Drachten steeg het aantal branden van 3 in 2017 naar 17 in 2018, dat is bijna zes keer zoveel. In de hele gemeente Smallingerland steeg daardoor het aantal autobranden van 7 naar 20. De andere branden in de gemeente vonden vorig jaar plaats in Rottevalle, Oudega en Opeinde. In het laatste dorp waren in 2017 nog 3 autobranden.

In Gorredijk brandde in 2017 geen enkele auto uit, maar vorig jaar moest de brandweer vijf keer uitrukken voor een autobrand. In de hele gemeente Opsterland steeg het aantal autobranden van 2 in 2017 naar 15 vorig jaar. Ook in Terwispel vonden vijf autobranden plaats. Daarnaast telde Beetsterzwaag 2 autobranden en Siegerswoude en Ureterp elk 1. In Ureterp waren in 2017 nog 2 autobranden. Ook op het Opsterlandse deel van bedrijventerrein Drachten-Azeven vloog vorig jaar 1 auto in brand.

In de gemeente Tytsjerksteradiel steeg het aantal autobranden van 3 naar 13. De branden vonden vooral plaats in Burgum en Garyp, beiden 4 keer. Het jaar daarvoor was er geen autobrand in Garyp en in Burgum slechts 1. Het aantal branden in de hele provincie Friesland steeg van 143 in 2017 naar 188 vorig jaar.

Provincies

In de provincie Utrecht was de stijging het grootst. Hier steeg het aantal autobranden met 50 procent tot bijna 500. Die stijging verbleekt echter met de enorme relatieve stijging van het aantal autobranden in plaatsen als Sneek, Borne en Diepenveen. Deze plaatsen telden in 2018 respectievelijk 11, 10 en 9 autobranden, terwijl dat in alledrie de plaatsen in 2017 slechts 1 was.

De meeste autobranden werden geteld in de grote steden, waarbij Amsterdam met 299 aan kop gaat. De hoofdstad wordt gevolgd door Rotterdam (241), Den Haag (197), Utrecht (175) en Eindhoven (112).