Siep en Jellie Bijlsma ‘Gariper fan it jier 2018’

Garyp - De eigenaren van de Spar-winkel in Garyp, Siep en Jellie Bijlsma, zijn gekozen tot ‘Gariper van it jier 2018‘.

De redactie van de dorpskrant De Rabbelskûte heeft de keuze gemaakt op basis van het aantal nominaties door lezers en vooral ook om de motivatie daarvan. De lezers roemden de inzet voor de winkel, de klanten en het dorp. Ook de service die ze leveren is ongekend. Maar bovenal is het echtpaar Bijlsma genomineerd vanwege hun sociaal-maatschappelijke betrokkenheid voor het dorp en hun inzet op bestuurlijk en cultureel gebied. Bewoners noemen hen 'meedenkers' en een paar dat zorgt voor verbindeng in het dorp. De verbinding komt tot stand vanuit de Spar-winkel, maar ook via andere kanalen in het dorp. Dat kan zijn het sturen van een kaartje aan zieken, het nemen van zitting in diverse besturen en het samenwerken met de vele verenigingen, de kerk en ondernemers. Ze houden het wel en wee in het dorp in de gaten en zijn daardoor de economische, sociale, maatschappelijke en culturele spil in het dorp.

Wat in veel dorpen niet meer lukt, lukt Siep en Jellie nog steeds wel. Namelijk met een enthousiast team medewerkers de dorpswinkel in stand houden. In hun winkel is echt alles te koop. Vindt een klant een product niet, dan zorgt Jellie ervoor dat het de volgende keer in het schap ligt. De winkel is ook de dagelijkse place to be voor veel bewoners om even dorpsgenoten te ontmoeten en de sociale contacten op peil te houden.

Een inzender vatte het echtpaar Bijlsma samen als ‘altijd actief, altijd klaar staan voor een ander, altijd positief meedenkend en handelend, prettig, flexibel en oplossingsgericht, heel betrokken bij iedereen zonder aanziens des persoons, niets is te veel, actief in verenigingen en besturen, verbinden mensen in het dorp.’

Zaterdagavond heeft de redactie van De Rabbelskûte de Gariper fan it jier 2018 bekend gemaakt. Het echtpaar Bijlsma ontving in een volle zaal een trofee met inscriptie en een bos bloemen. De huldiging werd gehouden in het dorpshuis It Geahûs tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Activiteitencommissie van It Geahûs.

De redactie van de Rabbelskûte is verheugd dat ze de prijs 'Gariper fan it jier' aan het echtpaar Bijlsma mocht uitreiken. Want zonder Siep en Jellie zou het dorp er waarschijnlijk veel minder florissant voor staan. Het 'mienskipsgefoel', dat centraal stond met de Culturele Hoofdstad LF2018, maken zij volledig waar. De redactie hoopt dat de context van de prijs ook ander Garipers zal inspireren om voorbeelden als ‘zorg voor elkaar’, ‘meedenken’ en ‘verbinden’ in praktijk te brengen.